دوره 1، شماره 1 - ( بهار و تابستان 1394 1394 )                   جلد 1 شماره 1 صفحات 46-58 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Asghari F, Sadeghi A, Khakdoost S Z, Entezari M. Investigating the Relationship Between Early Maladaptive Schemas with Marital Conflict and Instability in the Couples of Applicant of Divorce and Normal Couples. fpcej. 2015; 1 (1) :46-58
URL: http://fpcej.ir/article-1-105-fa.html
اصغری فرهاد، صادقی عباس، زارع خاکدوست سمیه، انتظاری مرجان. بررسی رابطه بین طرحواره های ناسازگار با تعارض زناشویی و بی ثباتی زناشویی در بین زوجین متقاضی طلاق و زوجین عادی. آسیب شناسی، مشاوره و غنی سازی خانواده. 1394; 1 (1) :46-58

URL: http://fpcej.ir/article-1-105-fa.html


1- استادیار گروه مشاوره، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، ایران
2- دانشیار گروه مشاوره، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، ایران
3- کارشناس ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران
4- دانشجوی کارشناسی مشاوره، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، ایران ، marjan.entezari713@gmail.com
چکیده:   (13860 مشاهده)

در پژوهش حاضر بررسی رابطه بین طرحواره های ناسازگار اولیه با تعارضات و بی ثباتی زناشویی در زوجین متقاضی طلاق و زوجین عادی شهر رشت صورت گرفت. طرح این پژوهش از نوع علی مقایسه ای بوده است. جامعه آماری پژوهش عبارت بود از زوجین متقاضی طلاق از بین زوجین متقاضی طلاق که به دادگاه خانواده شهر رشت مراجعه نموده بودند و زوجین عادی شهر رشت که در حال ادامه زندگی مشترک خود هستند. از میان زوجین متقاضی طلاق 75 زوج به صورت تصادفی و از میان زوجین عادی نیز 75 زوج به روش خوشه ای چند مرحله انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه طرحواره های ناسازگار یانگ، ویرایش سوم (فرم کوتاه 90سوالی)، پرسشنامه تعارض زناشویی کنزاس (1985) و پرسشنامه بی ثباتی زناشویی ادوارد و همکاران (1980) بود. برای آزمودن فرضیه­های تحقیق با توجه به نرمال نبودن توزیع متغیر های اصلی پژوهش از کروسکال-والیس و ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شده است. یافته­هانشاندادکهمیزان بی ثباتی زناشویی درزوجین متقاضی طلاق بیشتر از زوجین عادی بوده و میزان تعارضات زناشویی درزوجین عادی نسبت به زوجین متقاضی طلاق افزایش نشان داده است. همچنین بین طرحواره های ناسازگار اولیه و تعارضات زناشوییدر زوجین متقاضی طلاق و زوجین عادی و بین طرحواره های ناسازگار اولیه و بی ثباتی زناشویی در زوجین متقاضی طلاق رابطه مستقیم وجود دارد. بنابراین بین سن افراد و تعارضات زناشوییدر زوجین متقاضی طلاق و زوجین عادی رابطه معکوس وبینسن افراد و بی ثباتی زناشویی در زوجین متقاضی طلاق و زوجین عادی رابطه مستقیم وجود دارد. 

متن کامل [PDF 246 kb]   (3087 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي

فهرست منابع
1. بهروز، بهروز،محمدی، فرحناز،علیآبادی، شهرام،کجباف، محمدباقر،حیدریزاده، نسرین،بهروز، بهزاد (1393). مقایسه ی ویژگی های شخصیتی و سبک های اسنادی در زوج های عادی و متقاضی طلاق. مجله ی دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی، سال پانزدهم، 1، 61-52.
3. بهمنی، مجید،رفاهی، ژاله،قادری، زهرا (1390). تأثیر اموزش زوج درمانی طرحواره محور بر بهبود عملکرد زوجین. فصلنامه روشها و مدلهای روانشناختی، 2.، 23-45
5. تقی پور جوان، عباسعلی، حسن نتاج جلوداری، فهیمه و یارمحمدیان، احمد (1391). رابطه بین بخشش، تعارضات زناشویی و سلامت روان در دانشجویان متأهل. مجموعه مقالات ششمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان، دانشگاه گیلان، 210، 17-34
7. جعفری هرندی، س (1381). بررسی رابطه تعارض های زناشویی و بی ثباتی ازدواج (مستعد طلاق بودن) در زنان جوان اصفهان، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی، دانشگاه اصفهان: دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.
9. حیدری، حسن،ثنایی ذاکر، باقر،نوابی نژاد، شکوه،دلاور، علی (1388). بررسی اثربخشی گفتگوی مؤثر بر کاهش تعارضات زناشویی. مجله ی اندیشه و رفتار، دوره 4، شماره ی 14، 45-16.
11. دیویس، کنت،بهاری، فرشاد (1382). راهنمایی مفاهیم وفنون برای متخصص یاوری. موضوع: روان درمانی خانواده، تهران.
13. ذوالفقاری مطلق، مریم،فاتحی زاده، مریم السادات (1387). بررسی طرحواره درمانی بر اسنادهای زناشویی و باورهای ارتباطی انان در شهر اصفهان. پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه اصفهان.
15. رضازاده، محمدرضا (1387). رابطه مهارت های ارتباطی و سازگاری ها زناشویی در دانشجویان. دو فصلنامه روانشناسی معاصر انجمن روانشناسی ایران، 3 (1): 50-42.
17. رضوی، اقدس، فاتحی زاده، مریم، اعتمادی، عذرا و عابدی، محمدرضا (1389). تعیین رابطه طرحواره های ناسازگار اولیه با ابعاد نگرش به نحوه انتخاب همسر در دانشجویان دانشگاه پیام نور استان تهران، 2 (1)، 45-70.
19. رفیعی، سحر،خاتمی، ابوالفضل،فروغی، علی اکبر (1390). بررسی رابطه بین طرحواره های ناسازگار اولیه و سبک دلبستگی در زنان دارای خیانت زناشویی. فصلنامه ی علمی-پژوهشی جامعه شناسی زنان، سال دوم، شماره ی اول، بهار 1390، 33-31.
21. ریاحی، محمداسماعیل،علی وردینیا، اکبر،بهرامی کاکاوند، سیاوش (1386). تحلیل جامعه شناختی میزان گرایش به طلاق. (مطالعه موردی شهرستان کرمانشاه). مجله ی پژوهش زنان، 5 (3)، 140-109.
23. محمدنظری، علی،صاحبدل، حسین،اسدی، مسعود (1389). بررسی ارتباط بین سبک های دلبستگی و میزان بی ثباتی ازدواج در زنان و مردان متأهل. مجله ی زن و مطالعات خانواده، سال دوم، شماره ی 8، 125-115.
25. نیک منش، زهرا، پیراسته مطلق، علی اکبر (1391). طرحواره های ناسازگار اولیه و کیفیت زندگی. مجموعه مقالات ششمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان، دانشگاه گیلان، 997.
27. یانگ، جفری (1990). شناخت درمانی برای اختلالات شخصیت: رویکرد متمرکز بر طرحواره. ترجمه یعلی صاحبی و حسن حمیدپور (1384) چاپ اول، تهران: انتشارات ارجمند.
29. یوسف نژاد شیروانی، مائده، پیوسته گر، مهرانگیز (1390). رابطه رضایت از زندگی و طرحواره های ناسازگار اولیه در دانشجویان. دانش. پژوهش در روانشناسی کاربردی، 12 (2)، 55-65.
31. یوسفی، ناصر (1390). مقایسه ی اثربخشی دو رویکرد خانواده درمانی مبتنی بر طرحواره درمانی و نظام عاطفی بوون بر طرحواره های ناسازگار اولیه در مراجعان متقاضی طلاق شهر سقز. مجله ی اصول بهداشت روانی، سال 13 (4)، 356-73.
33. یوسفی، ناصر،سهرابی، احمد (1390). مقایسه ی اثربخشی رویکردهای خانواده درمانی بر حضور ذهن و فراشناخت بر کیفیت روابط زناشویی در مراجعان در استانه طلاق. فصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده، 1 (2)، 211-192.
35. یوسفی، رحیم،عابدین، علیرضا،تیرگی، عبدالحکیم،فتح ابادی، جلیل (1389). اثربخشی مداخله اموزشی مبتنی بر مدل طرحواره ها در ارتقاء رضایت زناشویی. مجله ی روانشناسی بالینی، 2 (3)، 38-25.

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به آسیب شناسی، مشاوره و غنی سازی خانواده می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2021 CC BY-NC 4.0 | Family Pathology, Counseling and Enrichment

Designed & Developed by : Yektaweb