راهنمای نگارش مقاله : راهنمای نگارش مقاله توسط نویسندگان

راهنمای نویسندگان (لازم الاجرا برای مقالات سال ۱۳۹۹)
دو فصلنامه «آسیب‌شناسی، مشاوره و غنی‌سازی خانواده»  به‌منظور گسترش دانش و پژوهش اصیل در زمینه‌های گوناگون دانش مشاوره و روان‌شناسی با تأکید بر مشاوره خانواده، بهبود رابطه زوجین، بهبود ارتباط خانواده و درمان آسیب‌های خانواده از سوی پژوهشگران و متخصصین رشته‌های مشاوره، روان‌شناسی، مددکاری و روان‌پزشکی فعال است.
 این نشریه، مقالات اصیل پژوهشی، مروری، گزارش مورد و نامه به سردبیر را برای چاپ می‌پذیرد. مقاله‌های ارسالی باید درزمینه تخصصی نشریه و دارای جنبه آموزشی یا پژوهشی و دستاورد طرح پژوهشی یا رساله در مقاطع تحصیلات تکمیلی باشد.
 
یادآوری پاره‌ای از موازین اخلاقی و حقوقی
  آراء و دیدگاه‌های نوشته‌شده در مقالات، بازگوکننده دیدگاه‌های نشریه نیست؛ مسئولیت صحت‌وسقم مطالب مقاله از دید علمی، حقوقی و نیز مسئولیت آراء و نظرات ارائه‌شده به عهده نویسنده مسئول است. چاپ مقاله به معنی تائید همه مطالب آن نیست.
 
 مسئولیت هر مقاله ازنظر پیگیری و چیدمان نام‌ها، بر دوش نویسنده مسئول آن خواهد بود. شمار و رده نویسندگان مقاله به همان صورتی که در رونوشت نخستین و هنگام ارائه به دفتر نشریه درج گردیده است موردقبول بوده و درخواست حذف یا تغییر در چیدمان نام‌های نویسندگان امکان‌پذیر نمی‌باشد.
 
   مسئولیت کامل مطالب چاپ‌شده و منابع آن از دیدگاه اخلاقی و حقوقی بر دوش نویسنده (گان) خواهد بود و مسئولیت اخلاقی و حقوقی نبود درج نام و نام خانوادگی دیگر پژوهشگران در مقاله بر دوش نویسنده مسئول خواهد بود.
 
 در مقالاتی که دستاورد پژوهش‌هایی از نوع «کار آزمایی بالینی با خانواده» هستند، ویژگی‌های مراجعین از جمله: نام‌ها، شماره پرونده خانوادگی در مراکز مشاوره و غیره در متن مقاله و همچنین در عکس‌های ارسالی، ذکر نشود. درصورتی‌که پژوهش بر روی انسان انجام‌شده است، در بخش «مواد و روش‌ها»، موضوع اخذ رضایت آگاهانه آزمودنی‌ها و خانواده ذکر شود. درباره مقالاتی که دستاورد پژوهش «اپیدمیولوژیک» یا «کار آزمایی بالینی خانوادگی» هستند، کپی یا فایل اسکن شده مجوز کمیته اخلاق در پژوهش مؤسسه مربوطه و رضایت خانواده‌ها نیز به همراه مقاله ارسال شود. اسکن فرم تعهدنامه تکمیل شده مبنی بر این‌که «مقاله ارسالی در مجلات داخل کشور پذیرفته‌نشده و یا به چاپ نرسیده و نیز هم‌زمان به نشریه دیگری ارسال نشده است» ضمیمه مقاله ارسالی گردد. درج امضاء نویسنده (گان) در ذیل تعهدنامه الزامی می‌باشد. در ضمن تا زمان دریافت پاسخ نهایی از سوی این نشریه، مقاله نباید برای نشریه دیگری ارسال گردد.
 
راهنمای نگارش مقاله
مقالاتی که بر اساس مندرجات این راهنما تهیه نشده باشند، بررسی نخواهند شد.
 اصول تایپ مقاله
 - رعایت کامل اصول آیین نگارش، پیراسته بودن از هر نوع اشتباه‌ املایی و دستوری
 - اندازه صفحات: B۵
 چکیده
 عنوان انگلیسی: قلم Calibri۱۶; Bold
 متن چکیده انگلیسی: قلم Calibri۱۰
 متن چکیده مبسوط Times New Roman۱۰; Bold
منابع Calibri۱۰
 بایسته است متن چکیده فاقد اشتباه گرامری باشد.
  متن اصلی مقاله (فارسی)
 متن اصلی: قلم B Zar ۱۲
 فاصله خطوط: Line Spacing | sigle ۱/۲
ارجاع های درون متن: Calibri Light ۹
  حاشیه‌های «بالا، پایین، چپ و راست»cm: ۲.۵
 محتوای جداول: قلم B Roya ۸
 محتوای مقاله
 صفحه نخست (در صفحات چکیده‌ها)
مشخصات نویسندگان:
 نام و نام خانوادگی، مرتبه علمی، گروه یا بخش، دانشکده، دانشگاه، شهر، کشور. پست الکترونیکی
 Academic degree, department, faculty, university, city, country. Email
در این صفحه باید شناسه ایمیل نویسنده مسئول مشخص‌شده و نام نویسنده با صفحه شخصی او هایپرلینک شده باشد.
 
 صفحه دوم
پیرو تصمیم اعضای محترم هیئت تحریریه لازم است از شماره اول سال ۱۳۹۹ در راستای نمایه مجله در پایگاه های اطلاعاتی بین‌المللی،  Extended Abstract  با اندازه ای میان ۱۰۰۰ تا ۱۴۰۰ واژه در گام پیش از انتشار تهیه گردد. هنگام ارسال اولیه مقاله، ارسال چکیده مبسوط لازم نیست.
 چکیده مبسوط حاوی بخش های ذیل است که از صفحه دوم، پس از چکیده انگلیسی و پیش از چکیده فارسی جای می گیرد.
 
 
Introduction
Methodology
Results and discussion
Conclusion
Acknowledgements
 Authors’ contributions
 Funding
 Availability of data and materials
 Ethics approval and consent to participate
Competing interests
 Consent for publication
References
 
چکیده فارسی (بعد از چکیده مبسوط انگلیسی)
 عنوان متناسب با زمینه فعالیت نشریه باشد.
 عنوان فارسی: قلم Titr۱۲
 چکیده فارسی: قلم B Roya ۱۰
چکیده: دست‌کم ۱۵۰ و حداکثر ۲۵۰ واژه، در یک پاراگراف منسجم با نگارش روان و رسا نوشته شود.
 چکیده باید دربرگیرنده مؤلفه‌های ذیل باشد.
  زمینه (پیشگفتار)، با اشاره به‌ضرورت انجام پژوهش و درخور وضعیت جامعه آماری
 هدف؛ همخوان با فرضیه‌ها/ پرسش‌های پژوهش
 روش؛ دربرگیرنده طرح پژوهش، جامعه آماری با قید تعداد افراد، درج محدوده زمانی و مکانی، شفاف‌سازی نام اماکن، روش نمونه‌گیری و اندازه نمونه، ابزار (ها) با درج نام سازنده (گان) و سال ساخت و نیز روش تحلیل داده‌ها است (درروش تحلیل داده‌ها نام آزمون‌های آماری به نحو کامل نوشته شود)
 یافته‌ها؛ برای پژوهش‌های کمی با درج علائم ریاضی ضرایب و سطح معنی‌داری
  نتیجه‌گیری؛ بر پایه یافته‌ها و با توجه به جامعه آماری و نتیجه پژوهش باشد.
  واژه کلیدها: به ترتیب حروف الفبا (۳ تا ۵ واژه)، واژه‌ها غیر مرکب باشد و با ویرگول جدا شوند.
 چکیده انگلیسی دقیقاً برابر با چکیده فارسی باشد.
 
 مقدمه
بیان مسئله: اهمیت و ضرورت انجام پژوهش به گونه­ای روشن و با توجه به جامعه آماری نوشته شود و پس از توضیح درباره خلأ پژوهش و اشاره به تازه‌های پژوهش، اهداف پژوهش روشن گردد.
 در نوشتن مبانی، پهنه نظری و پیشینه پژوهش درباره متغیرها ترتیب هر متغیر در عنوان رعایت گردد، مبانی پهنه نظری و پیشینه هر متغیر به ترتیب در پاراگراف‌های جداگانه نوشته شود.
 در پایان مقدمه پرسش (ها) و یا فرضیه (های) پژوهش در سطرهای جداگانه نوشته شود.
متن مقاله به فارسی نوشته شود و از نگارش واژه‌های لاتین به‌صورت فارسی بی‌چون‌وچرا پرهیز گردد؛ به­جز در مواردی که هیچ جایگزین پذیرفته‌شده‌ای برای واژه موردنظر یافت نشود.
  در متن فارسی از نوشتن علائم اختصاری انگلیسی پرهیز شود.
  معادل اصلی (انگلیسی) همه واژگان اصلی و تخصصی در پانویس با قلم ۹ Times New Roman درج گردد؛ بدیهی است که هم‌ارز لاتین یک واژه خاص، تنها یک‌بار و در نخستین به‌کارگیری کلمه فارسی آن نوشته می‌شود.
برای منابعی که به‌طور مستقیم ارجاع داده نشده‌اند، پانویس (نام خانوادگی و حرف اول نام نویسنده) درج گردد.
به‌روز بودن منابع ضروری است (بیش از ده سال از انتشار منابع نگذشته باشد.)
 روش
مشتمل بر طرح یا روش پژوهش؛ جامعه آماری با قید محدوده زمانی و مکانی؛ تعداد جامعه آماری؛ روش نمونه‌گیری و نحوه تعیین تعداد نمونه آماری؛ حجم نمونه؛ معیارهای حذف و انتخاب آزمودنی‌ها باشد.
بایسته است پژوهش‌های انجام‌شده با روش آزمایشی/ نیمه آزمایشی بر پایۀ معیارهای جهانی واجد گزارش آزمون پیگیری دست‌کم ۳ ماهه باشد.
ابزارها
اطلاعاتی کامل درباره طراح، سال طراحی ابزار، معرفی آزمون، تعداد و مؤلفه‌های (خرده مقیاس‌های) آن و شمارۀ پرسش‌ها یا گویه های مربوط به هر مؤلفه، قابلیت اعتماد (پایایی) و درستی (روایی)، شیوه اجرا و نمره‌گذاری به‌طور کامل ارائه گردد.
پایایی ابزارها با نمونۀ پژوهش برای ابزار و همه مؤلفه‌های ابزار نوشته شود.
معادل اصلی (انگلیسی) نام ابزار، سازنده و مؤلفه‌های ابزار در پانویس نوشته شود.
مداخله
اگر پژوهش آزمایشی است ذیل عنوان (مداخله/مداخله‌ها) شرح مداخله در هر یک از نشست‌های مداخله به‌طور مختصر در پاراگراف‌های جداگانه ارائه گردد (شرح هر نشست مشتمل بر رئوس اقدامات و هدف در هر اقدام باشد.)
 
 شیوۀ اجرای پژوهش
دربرگیرنده توضیحاتی روشن دربارۀ روند انجام پژوهش باشد. در این بخش زمان و مکان اجرای پژوهش بیان شود. در پایان این بخش به‌صورت کامل شیوه تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با قید نام کامل آزمون‌های آماری (به فارسی) و نام نرم‌افزارهای بکار بسته نوشته شود.
یافته‌ها
 با نوشتن مشخصات جمعیت شناختی نمونه پژوهش آغاز گردد (در حد یک پاراگراف)
نتایج پژوهش همراه با جدول‌ها و نمودارهای ضروری مطابق ضوابط و الگوهای APA ارائه گردد. تطبیق دهی شکلی این بخش با جداول موجود در مقاله‌های انتشاریافته در شماره‌های پیشین  نشریه الزامی است.
 
جداول و نمودارها: دارای عنوان کامل بوده و همانند متن اصلی با نرم‌افزار Microsoft Word ۲۰۰۳ or ۲۰۰۷، باکیفیت مطلوب و اعداد فارسی تایپ شود. تعداد جداول و نمودارها باید متناسب با اندازه مقاله باشد. از آوردن جداول و نمودارهایی که به اطلاعات و داده‌های آن‌ها در متن مقاله به‌طور کامل اشاره‌شده است، اجتناب گردد. در زیر هر جدول توضیح مختصری راجع به آن ذکر گردد.
عکس: عکس‌های ارسالی باید با فرمت JPG و از کیفیت مطلوبی برخوردار باشند.
بحث و نتیجه‌گیری
در این بخش از تکرار پرسش‌ها، فرضیات و داده یافته‌های آماری پژوهش خودداری و فقط به نتایج حاصل از آزمون (ها) اشاره شود.
یافته‌ها با پیشینه هم­سنجی و نتایج تبیین گردد؛ شباهت و تفاوت یافته‌های پژوهش با یافته‌های پژوهش‌های پیشین روشن گردد.
پیشنهاد‌ها و راه‌کارها موردبحث قرار گیرند.
محدودیت‌های پژوهش
شرح روشن محدودیت‌ها الزامی است.
تعارض منافع
نویسنده (گان) ملزم به آشکار ساختن نام همه مؤسسات و سازمان‌هایی هستند که برای نوشتن مقاله از آن‌ها پشتیبانی مالی (فراهم کردن مستقیم و یا غیرمستقیم هزینه پژوهش) و معنوی دریافت کرده‌اند. همچنین بایسته است چنانچه که دو یا چند نویسنده از دانشگاه‌های مختلف در انجام پژوهش همکاری نموده‌اند نام همه اشخاص و دانشگاه‌ها درج‌شده و ازاین‌دست. درمجموع باید در این بخش عدم تعارض منافع تصریح گردد.
اخلاق پژوهش
منابع مالی
دسترسی به مواد و داده‌ها
تائید اخلاقی و رضایت مشارکت‌کنندگان
رضایت برای انتشار
تصریح درباره تعارض منافع
سپاسگزاری
 
 منابع
پیرو تصمیم اعضای محترم هیئت تحریریه از فروردین ۱۳۹۹همه ارجاعات و منابع حتی منابع فارسی با زبان انگلیسی و بر پایه فرمت (APA) درج گردد. بهتر است جز بخش پیشینه، سایر منابع انگلیسی باشد. منابع فارسی به انگلیسی نوشته‌شده و در انتهای منبع عبارت [persian] قید گردد.
به‌روز بودن منابع ضروری است (بیش از پنج سال از انتشار منابع نگذشته باشد.)
همه مقالات منطبق با شرایط فوق بلافاصله پس از دریافت اعلام وصول‌شده، به‌وسیلۀ سردبیر بررسی و در صورت انطباق با معیارهای نشریه در هیئت تحریریه نشریه موردبررسی قرار می‌گیرند. پس از بررسی در  هیئت  تحریریه و انتخاب داوران جهت ارزیابی، برای داوران ارسال می‌گردد. سپس به‌منظور ارزیابی به‌صورت بی‌نام برای دو تا سه نفر از داوران صاحب‌نظر ارسال خواهد شد، پس از بررسی نتایج داوری در هیئت تحریریه و در صورت کسب امتیاز لازم، مقاله در نوبت چاپ قرارگرفته و طی نامه رسمی به اطلاع نویسنده مسئول مقاله خواهد رسید.
نشریه در ویراستاری، درج و یا عدم درج مقالات آزاد است.
شایان‌ذکر است آراء و نظرهای مندرج در نوشته‌ها، مبین نظرها و آرای نشریه نیست. ترتیب مقالات به ارزش علمی و یا شخصیت نویسندگان ارتباطی ندارد. مسئولیت محتوای مقالات به عهده نویسنده (گان) است. نشریه در ویراستاری، تلخیص و تنظیم مطالب آزاد بوده و نقل مطالب نشریه با ذکر مأخذ بلامانع است.
برای چاپ مقاله درج امضای زندۀ نویسندگان در فرم تعهدنامه ضروری است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به آسیب شناسی، مشاوره و غنی سازی خانواده می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2021 CC BY-NC 4.0 | Family Pathology, Counseling and Enrichment

Designed & Developed by : Yektaweb