دوره 7، شماره 2 - ( 12-1400 )                   جلد 7 شماره 2 صفحات 24-1 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Abdul Husseini A, Ali Akbari Dehkordi M, Alipour A. The Effect of the Educational Intervention of Positive and Safe Parenting Skills on the Psychological Well-being of Mothers with Aggressive Adolescents. FPJ 2022; 7 (2) :1-24
URL: http://fpcej.ir/article-1-315-fa.html
عبدالحسینی آتوسا، علی‌اکبری دهکردی مهناز، علی پور احمد. تأثیر مداخلۀ آموزشی مهارت‌های فرزند پروری مثبت و ایمن در بهزیستی روان‌شناختی مادران دارای نوجوان پرخاشگر. آسیب‌شناسی خانواده. 1400; 7 (2) :1-24

URL: http://fpcej.ir/article-1-315-fa.html


1- کارشناسی ارشد، روان‌شناسی عمومی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه پیام نور. تهران، ایران. ، atoosa_abdolhoseini@yahoo.com
2- روانشناسی بالینی، گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه پیام نور تهران، تهران، ایران.
چکیده:   (810 مشاهده)
زمینه: افزایش بهزیستی روان‌شناختی مادران پشتوانه افزایش بهبود کارکرد آن‌ها در فرزند پروری و سبب کاهش رفتارهای نابهنجار فرزندان آن‌ها است.  هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی مداخلۀ آموزشی مهارت‌های فرزند پروری مثبت و ایمن بر بهزیستی روان‌شناختی مادران دارای دختر نوجوان پرخاشگر انجام  شد. روش: روش پژوهش حاضر آزمایشی با طرح  پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل و آزمون پیگیری یک‌ماهه بود. جامعه آماری مادران دارای  نوجوان دختر درگیر در پرخاشگری دبیرستان بوعلی سینا واقع در  منطقه یک شهر تهران بود. نمونه‌گیری از میان داوطلبان به‌صورت تصادفی ساده و گمارش آن‌ها در گروه‌های 15 نفری آزمایشی و کنترل به‌صورت تصادفی واجد جایگزینی انجام شد.  گروه آزمایش 8 جلسه 45 دقیقه‌ای مداخلۀ آموزشی مهارت‌های فرزند پروری مثبت و ایمن (Alipour, Aliakbari Dehkordi & Barghi Irani, 2018) را دریافت کرد، ولی گروه کنترل هیچ مداخله‌ای را دریافت نکرد. برای گردآوری داده‌ها از ابزارهای بهزیستی روان‌شناختی ریف (1989)  و پرخاشگری باس و پری (1992)   بهره‌برداری شد. داده‌ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس اندازه‌گیری‌های مکرر یک‌طرفه در نرم‌افزار SPSS مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: نتایج تحلیل آماری نشان داد که مداخلۀ آموزشی مهارت‌های فرزند پروری مثبت و ایمن به‌طور معنی‌دار سبب  افزایش بهزیستی روان‌شناختی مادران دارای نوجوان  پرخاشگر گروه آزمایش در هم سنجی با  گروه کنترل در مرحلۀ پس‌آزمون و آزمون پیگیری  بود. نتیجه‌گیری: بر پایه یافته‌های این پژوهش می‌توان نتیجه گرفت که به‌کارگیری مداخلۀ آموزشی مهارت‌های فرزند پروری مثبت و ایمن می‌تواند به‌عنوان یک مداخلۀ روان‌شناختی کارآمد جهت  افزایش بهزیستی روان‌شناختی مادران دارای نوجوان  پرخاشگر آزموده شود.
شماره‌ی مقاله: 1
متن کامل [PDF 1245 kb]   (357 دریافت)    
نوع مطالعه: كاربردي | موضوع مقاله: تخصصي

فهرست منابع
1. Arnett, J. J. (2007). Emerging adulthood: What is it, and what is it good for? Child development perspectives, 1(2), 68-73.‌ https://doi.org/10.1111/j.1750-8606.2007.00016.x
2. Azadyekta M. (2021)The Effectiveness of Positive Psychology on Psychological Well-being of Mothers with a Mentally Retarded Child. J Except Educ. 2021; 3 (163):96-96. URL: http://exceptionaleducation.ir/article-1-2369-en.html
3. Alipour, F., Aliakbari Dehkordi, M., & Barghi Irani, Z. (2018). The effectiveness of positive and safe parenting skills training program on parenting practices of mothers of children with signs of internalizing and externalizing behavior problems Lahijan city. Journal of Exceptional Children, 18(2), 123-134.‌ http://dorl.net/dor/20.1001.1.16826612.1397.18.2.3.2
4. Ali Akbari Dehkordi, M., Kakojojbari, A. A., Mohtashami. T. ., & Yekdalehpour. N. (2014), The effectiveness of positive parenting program on parental stress in mothers of children with hearing impairment. Aud Vestib Res. 23 (6).25-66. https://avr.tums.ac.ir/index.php/avr/article/view/206.
5. Aliakbari Dehkordi, M., Alipour, A., Esmaeilzadeh Kiabani, M., & Mohtashami, T. (2014). Effectiveness of Positive Parenting Program on Mothers’ Stress with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder Children. JOEC. 2014; 13 (4):23-32. http://dorl.net/dor/20.1001.1.16826612.1392.13.4.3.1
6. Aghajani, M. J., Mosavi, S. S., & Asadi, S. (2018). The effect of positive psychotherapy on psychological well-being and hardiness in mothers of children with special needs. Quarterly Journal of Child Mental Health, 5(3), 22-33.‌ childmentalhealth.ir/article-1-353-fa.html.
7. Bagheri, S. E., Latifi, Z., & Abdelahi, A. (2022). The effect of teaching Islamic parenting skills on the quality of the mother-child relationship, psychological well-being and maternal self-efficacy of mothers, Biennial Journal Educational Science from Islamic Point of View, 9(2), 295-327. https://dx.doi.org/10.30497/esi.2022.241785.1488
8. Buss, A. H., & Perry, M. (1992). The Aggression Questionnaire. Journal of Personality and Social Psychology, 63(3), 452–459. https://doi.org/10.1037/0022-3514.63.3.452
9. Cleveland, E. S. (2014). Digit ratio, emotional intelligence, and parenting styles predict female Aggression. Personality and Individual Differences, 58: 9–14. https://doi.org/10.1016/j.paid.2013.09.020Get rights and content
10. Kazemi, S., Bayrami, M., & Movahedi, Y. (2015). A Comparison between the psychological well-being of parents of anger bullies, victims and normal students in the city of Tabriz, Iranian Journal of Rehabilitation Research in Nursing, 1(3), 65-75. http://ijrn.ir/article-1-102-en.html.
11. Khanjani, M., Shahidi, S., Fathabadi, J., Mazaheri, M., Shokri, O. (2014). Factor structure and psychometric properties of the Ryff’s scale of Psychological well-being, short-form (18-item) among male and female students. Thoughts and Behavior in Clinical Psychology, 9(32), 27-36. https://jtbcp.riau.ac.ir/article_67.html?lang=en
12. Keyes, C.L.M., Shmotkin, D., & Ryff, C.D. (2002). Optimizing well-being: The empirical encounter of two traditions. Journal of Personality and social psychology, 82(6), 1007–1022. http://dx.doi.org/10.1037/0022-3514.82.6.1007
13. Qiyasi, A. (2021). A review of psychological well-being and various theories related to it, Journal of Research and Studies of Islamic Sciences, 3(21), 64-77. joisas.ir/fa/showart-40c63495f2ab3385181d35e5d231ee28.
14. Finzi-Dottan, R., Bilu, R., & Golubchik, P. (2011). Aggression and conduct disorder in former Soviet :union: immigrant adolescents: The role of parenting style and ego identity. Children and Youth Services Review, 33(6), 918-926.‌ http://dx.doi.org/10.1016/j.childyouth.2010.12.008
15. Moltafet, G. (2017). Investigate Psychometric Evaluation of Ryff's psychological well-being scale in Gifted High School Students: reliability, validity and factor structure. Quarterly of Educational Measurement, 7(27), 103-119. https://dx.doi.org/10.22054/jem.2017.11432.1332
16. Samani, S. (2007). Studying Reliability and Validity of the Aggression Questionnaire by Boss and Perry. Journal of Iranian Psychiatry and Clinical Psychology, 13(4), 359-65.‌ https://ijpcp.iums.ac.ir/article-1-356-en.html
17. Sattarpour Iranaghi, F., Jamali Gharakhanlou, Y., Moradikia, H., & Hemmati, L. (2018). Comparison of the Effects of Physical Exercises and Anger Control Skill on Reducing Male Teenageers' Aggression. The Scientific Journal of Rehabilitation Medicine, 7(4), 143-152. https://dx.doi.org/10.22037/jrm.2018.111171.1809
18. Shokri, O., Kadivar, P., Farzad, V., Daneshvarpour, Z., Dastjerdi, R., & Paeezi, M. (2008). A study of the factor structure of 3, 9, and 14-item Persian versions of Ryff's Scales Psychological Well-being in university students. Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology, 14(2), 152-161.‌ http://ijpcp.iums.ac.ir/article-1-465-fa.html
19. Ryff, C. D. (1989). Happiness is everything, or is it? Explorations on the meaning of psychological well-being. Journal of Personality and Social Psychology, 57(6), 1069–1081. https://doi.org/10.1037/0022-3514.57.6.1069
20. Zhou, Y. Q., Chew, Q. R. C., Lee, M., Zhou, J., Chong, D., Quah, S. H., ... & Tan, L. J. (2017). Evaluation of Positive Parenting Programme (Triple P) in Singapore: Improving parenting practices and preventing risks for recurrence of maltreatment. Children and Youth Services Review, 83, 274-284.‌ https://psycnet.apa.org/doi/10.1016/j.childyouth.2017.10.029
21. Webster-Stratton, C. (2005). Aggression in young children's services proved to be effective in reducing aggression. The University of Washington. Encyclopedia On Early Childhood Development.‌ doi=10.1.1.553.7893

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به آسیب‌شناسی، مشاوره و غنی‌سازی خانواده می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 CC BY-NC 4.0 | Family Pathology, Counseling and Enrichment Journal

Designed & Developed by : Yektaweb