دوره 5، شماره 2 - ( دوره 5. شماره دوم (پیاپی 10). پاییزو زمستان 1398 1398 )                   جلد 5 شماره 2 صفحات 119-140 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Ghanbari Hashemabadi B A, Talebian Sharif S J, Moshirian S S. Effectiveness of Satir Communication Family Therapy on Couples Resilience and Problem Solving. fpcej. 2020; 5 (2) :119-140
URL: http://fpcej.ir/article-1-264-fa.html
قنبری هاشم آبادی بهرام علی، طالبیان شریف سید جعفر، مشیریان سیده ساجده. اثربخشی خانواده‌درمانی ارتباطی ستیر بر تاب‌آوری و حل مسئله زوجین. آسیب شناسی، مشاوره و غنی سازی خانواده. 1398; 5 (2) :119-140

URL: http://fpcej.ir/article-1-264-fa.html


1- : استاد گروه آموزشی روانشناسی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد.، ایران ، ghanbarih@um. ac. ir
2- استادیار گروه آموزشی روان شناسی، موسسه آموزش عالی حکمت رضوی مشهد، ایران
3- کارشناسی ارشد مشاوره خانواده ، موسسه آموزش عالی حکمت رضوی ،مشهد، ایران
چکیده:   (915 مشاهده)
تاب‌آوری و حل مسئله در زندگی زوج‌ها جزئی از عواملی است که منجر به پایداری و دوام زندگی آن‌ها می‌شود. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی خانواده‌درمانی ارتباطی ستیر بر تاب‌آوری و حل مسئله زوج‌ها است. روش پژوهش، نیمه آزمایشی از نوع پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری موردنظر دربرگیرنده زوج‌های مراجعه‌کننده به پلی کلینیک روانشناسی و مشاوره دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد است. تعداد زوج‌های مراجعه‌کننده برای شرکت در پژوهش 30 زوج بودند که از ین میان 16 زوج انتخاب و در دو گروه آزمایش (8 زوج) و کنترل (8 زوج) قرار گرفتند. سن زوج‌ها بین 25 تا 45 سال و تحصیلات آن‌ها از دیپلم تا دکتری بود. آزمودنی‌ها به ابزارهای تاب‌آوری کونر و دیوید سون و حل مسئله هپنر پاسخ دادند. تحلیل داده‌ها با روش تحلیل کوواریانس چند متغیره و تک متغیره و با استفاده از نرم‌افزار اس پی اس اس 24 انجام گرفت. نتایج بررسی داده‌ها حاکی از این بود که گروه‌درمانی مبتنی بر رویکرد ارتباطی ستیر بر تاب‌آوری و حل مسئله زوج‌ها در پس‌آزمون اثربخشی معنی‌داری داشته است (001/0 P). این روش درمانی توانسته بود تاب‌آوری و حل مسئله زوج‌ها را افزایش دهد)89/60،60/64 (F =.
متن کامل [PDF 2008 kb]   (175 دریافت)    


نوع مطالعه: كاربردي | موضوع مقاله: تخصصي

فهرست منابع
1. آقا یوسفی، علیرضا؛ شریف، نسیم. (1390). رابطه سبک‌های حل مسئله و بهزیستی شخصی در دانشجویان. فصلنامه‌ی اندیشه و رفتار. دوره 6،22،8.
2. بزرگ‌منش، کاملیا. (1392). اثربخشی خانواده‌درمانی ستیر بر انسجام و انعطاف‌پذیری خانواده، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.
3. حسین خان‌زاده، عباسعلی؛ طاهر، محبوبه؛ حیدری، حسین؛ محمدی، حاتم؛ علی یاری، محمد؛ همتی، فریبا. (1394). نقش راهبردهای خود نظم‌بخشی و توانایی خودمهارگری در تبیین سبک‌های حل مسئله. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام، دوره بیست و سوم، 3، 122 – 1.
4. زارعی محمودآبادی، حسن؛ احمدی، احمد؛ بهرامی، فاطمه؛ فاتحی زاده، مریم و اعتمادی، عذرا. (1391). پیشگیری از طلاق و جدایی، یزد: انتشارات دانشگاه یزد.
5. زارعی، حیدر علی؛ مرندی، احمد. (1390). ارتباط راهبردهای یادگیری و سبک‌های حل مسئله با پیشرفت تحصیلی. فصلنامه‌ی اندیشه‌های تازه در علوم تربیتی، سال ششم، 3، 128 – 1.
6. سلیمی، هادی، محسن زاده، فرشاد، نظری، علی‌محمد، 5931، پیش‌بینی رضایت زناشویی بر اساس عوامل فرایندی و محتوایی خانواده در معلمان ابتدایی شهر کرج، دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، سال 16، شماره 2، پیاپی 60، صص 92-84.
7. سودانی، منصور؛ امیری مقدم، علی؛ مهرابی زاده هنرمند، مهناز. (1392). اثربخشی رویکرد ارتباطی ستیر بر تعارضات زناشویی و انطباق‌پذیری. پژوهش‌های روانشناسی بالینی و مشاوره،3(1)، 5-20.
8. سیف، علی‌اکبر. (1388) روانشناسی پرورشی نوین. ویرایش ششم، تهران: نشر دوران.
9. سیفی گندمانی، محمد یاسین؛ شقاقی، فرهاد؛ کلانتری میبدی، سارا. (1390). اثربخشی برنامه‌ی آموزش فلسفه به دانش آموزان دختر بر عزت‌نفس و توانایی حل مسئله‌ی آن‌ها. فصلنامه‌ی روانشناسی کاربردی، سال پنجم، 2(18)، 83 -66.
10. شفیع‌آبادی، عبدالله؛ تبریزی، مصطفی؛ رشیدی نژاد، حدیث. (1391) اثربخشی آموزش گروهی والدین با رویکرد خانواده‌درمانی ستیر بر جو عاطفی خانواده. مجله دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، 3، 11-3.
11. شفیعی، معصومه؛ اکبری، شیرین؛ حیدری راد، حدیث. (1397). اثربخشی آموزش خود-دلسوزی بر احساس تنهایی و تاب‌آوری در زنان مطلقه بی‌بضاعت. مجله روانشناسی و روان‌پزشکی شناخت، 6،84-71
12. عبداللهی راد، ااهام. (1392). مقایسه اثربخشی خانواده‌درمانی ستیر با زوج‌درمانی هیجان محور بر مهارت‌های ارتباطی و کاهش تعارض‌های زناشویی زوجین. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علم و فرهنگ.
13. قادری، زهرا؛ تبریزی، مصطفی؛ احقر، قدسی. (1392). اثربخشی خانواده‌درمانی ستیر بر تغییر سبک‌های مقابله با تعارض زناشویی. اندیشه و رفتار، 11، 76-67.
14. قلیلی، زهره؛ احمدی، سید احمد؛ فاتحی زاده، مریم. (1386)، اثربخشی آموزش شیوه حل مسئله بر کاهش تعارضات زناشویی، فصلنامه روان‌شناسی کاربردی، 1، 343-331.
15. کری، جرالد. (1398). نظریه و کاربست مشاوره و روان‌درمانی. ترجمه‌ی، سید محمدی. تهران: ارسباران
16. کریمی راد، محمدرضا؛ سید فاطمی، نعیمه؛ نوغانی، فاطمه؛ اله امینی، احسان؛ کمالی، راضیه. (1397) تاب‌آوری مراقبین خانوادگی مبتلایان به اختلالات روانی شهر تهران، نشریه پژوهش پرستاری ایران، 13: 62-57.
17. کیانی چلمردی، احمدرضا؛ خاکدال، سعید؛ قمری کیوی، حسین؛ جمشیدیان، یاسمن. (1397). اثربخشی خانواده‌درمانی کوتاه‌مدت ستیر بر حس انسجام و تنظیم شناختی و هیجان زوجین ناسازگار. پژوهش‌های روانشناسی بالینی و مشاوره،8(1)،5-20.
18. گودرزی، محمود. (1392). اثربخشی زوج‌درمانی با رویکرد ستیر بر بهبود عملکرد خانواده و کاهش دل‌زدگی زناشویی. پژوهش‌های مشاوره، 48،1-18.
19. محبی، شهربانو. (1394). رابطه مهارت‌های حل مسئله و سبک‌های حل تعارض با صمیمیت و سازگاری زناشویی زوجین. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه هرمزگان.
20. مرتضوی، عفت؛ باقر پور، معصومه. (1395). تأثیر آموزش حل مسئله مبتنی بر معنویت بر ذهنیت فلسفی و سبک‌های تصمیم‌گیری دانشجویان پرستاری. فصلنامه علمی – پژوهشی پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی، 2، 40-33.
21. نوابی نژاد، شکوه؛ گودرزی، محمود؛ محسن زاده، فرشاد. (1390). اثربخشی مشاوره گروهی با رویکرد ارتباطی ستیر بر عملکرد زوج‌های ناکارامد. مجله علمی و پژوهشی تحقیقات زنان، 2، 74-57.
22. یوسفی، ناصر؛ امانی، احمد؛ حسن‌پور، محمد. (1395). اثربخشی خانواده‌درمانی مبتنی بر رویکرد ارتباطی ستیر بر کیفیت زندگی، رضایت زناشویی تعارض زناشویی زنان ازدواج‌کرده به شیوه عادی، زن به زن و فرار کردن. مجله مشاوره و روان‌درمانی خانواده،21، 98-119.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله آسیب شناسی، مشاوره و غنی سازی خانواده می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2021 CC BY-NC 4.0 | Family Pathology, Counseling and Enrichment Journal

Designed & Developed by : Yektaweb