دوره 1، شماره 2 - ( پاییز و زمستان 1394 )                   جلد 1 شماره 2 صفحات 1-13 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Mirhashemi M, Sabori S. Prediction of Violence Dimentions upon Coping Strategies in Women of Domestic Violence Victim. fpcej. 2015; 1 (2) :1-13
URL: http://fpcej.ir/article-1-75-fa.html
میرهاشمی مالک، صبوری سمیرا. پیش بینی ابعاد خشونت بر اساس راهبردهای مقابله ای در زنان قربانی خشونت خانگی. آسیب شناسی، مشاوره و غنی سازی خانواده. 1394; 1 (2) :1-13

URL: http://fpcej.ir/article-1-75-fa.html


1- دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن،رودهن،ایران ، mirhashemi@riau.ac.ir
2- کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
چکیده:   (7134 مشاهده)

خانواده نخستین نهاد اجتماعی و یکی از آسیب های اجتماعی مهم آن، خشونت است. هدف پژوهش حاضر پیش­بینی ابعاد خشونت خانگی براساس راهبردهای مقابله­ای در زنان قربانی خشونت بود. پژوهش از نوع همبستگی بود. با استفاده از روش نمونه­گیری تصادفی چندمرحله­ای  114 زن قربانی خشونت خانگی به عنوان نمونه انتخاب شدند. شرکت­کنندگان پرسشنامه­های راهبردهای مقابله با استرس(لازاروس و فولکمن)، پرسشنامه خشونت خانگی را تکمیل کردند. نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که راهبردهای مقابله با استرس گریز و اجتناب، پذیرش مسئولیت با خشونت جسمانی همبستگی منفی و معنادار دارند در حالی که، مؤلفه حل برنامه­ریزی شده مسأله با خشونت جسمانی همبستگی مثبت و معنادار نشان داد. متغیرهای گریز و اجتناب و حمایت اجتماعی با خشونت غیرجسمانی همبستگی مثبت و معنادار داشتند. در عین حال، همبستگی پذیرش مسئولیت با خشونت غیرجسمانی منفی و معنادار بود. تحلیل داده ها نشان داد که به طور کلی بین متغیر راهبردهای مقابله­ای با خشونت علیه زنان همبستگی معنی دار وجود دارد و براساس راهبردهای مقابله­ای می توان خشونت علیه زنان را پیش بینی کرد.

متن کامل [PDF 1153 kb]   (1483 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي

فهرست منابع
1. ابوالمعالی، خ.، و موسی‌زاده، ز.(1391). پرخاشگری، ماهیت، علل و پیشگیری(با ضمیمۀ ماهیت و پیشگیری از پرخاشگری از دیدگاه اسلام)، تهران: کتاب ارجمند، نسل فردا.
3. اعزازی، ش.(1381). خشونت‌های خانوادگی(زنان کتک خورده)، تهران: معالی.
5. اکبری، ا.، و اکبری، م.(1392). آسیب‌شناسی اجتماعی، تهران: ساوالان.
7. اویسی، س.، آفاقی، ا.، سفیدی، ف.، و میرحسینی، ب.(1391). واکاوی خشونت‌های خانگی و اجتماعی، قزوین: سایه گستر.
9. بگرضایی، پ.(1380). بررسی عوامل مؤثر بر میزان خشونت مردان نسبت به زنان در خانواده: مطالعه موردی در شهرستان ایلام. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی.
11. پناغی، ل.، پیروزی، د.، شیرین بیان، م.، و احمدآبادی، ز.(1390). نقش ویژگی‌های شخصیتی و جمعیت‌شناختی در همسرآزاری، مجله روانپزشکی و روان‌شناسی بالینی ایران، سال 17، شماره 2، 135-126.
13. حسن پور ازغدی، س. ب.، سیمبر، م.، و کرمانی، م.(1390). خشونت‌خانگی علیه زنان: مروری بر نظریه‌ها، میزان شیوع و عوامل مؤثر بر آن، نشریه علمی- پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی، دوره 21، شماره 73، 52-44.
15. حسن، م.، کاشانیان، م.، روحی، م.، ویژه، م.، و حسن، م. (1389). خشونت‌خانگی علیه زنان باردار: شیوع و علل مرتبط، فصلنامه علمی – پژوهشی زن و جامعه، سال اول، شماره 4، 94-77.
17. حمیدی، ف.، افروز، غ.، کیامنش، ع.، و رسول‌زاده طباطبایی، س.ک.(1383). بررسی ساخت خانوادۀ دختران فراری و اثربخشی خانواده درمانی و درمانگری حمایتی در تغییر آن. مجله روان‌شناسی، سال 2، شماره 30، 12- 114.
19. خدایاری فرد، م.، و اکرم، پ.(1390). استرس و روش‌های مقابله با آن، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
21. درتاج رابری، س.، شکرآبی، ر.، بنی اسد، م. م.، و حسینی آغا، ف.(1389). میزان شیوع همسرآزاری در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی غرب تهران. نشریه دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، (نشریه پرستاری ایران)، دوره 2، شماره 65، 72-61.
23. رزاقی، ن.، تدین‌فر، م. ل.، و اکابری، آ.(1386). شیوع همسرآزاری وعوامل مرتبط با آن در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی سبزوار. مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، دوره 17، شماره1/47، 39-39.
25. رهبر طارمسری، م.، بادسار، ع.، زبده ایمن آبادی، ر.، خواجه جهرمی، س.، امیرمعانی، ع.، و یعقوبی، م. م.(1391). خشونت فیزیکی در قربانیان همسرآزاری شهر رشت. مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان، دوره 21، شماره 83، 26-21.
27. زنگنه، م.(1380). بررسی جامعه شناسی عوامل مؤثر بر خشونت شوهران علیه زنان در خانواده. پایان کارشناسی ارشد جامعه شناسی، دانشگاه شیراز.
29. ساپینگتون، ا .(1387). بهداشت روانی. (ترجمه: حمیدرضا حسین شاهی برواتی) تهران: روان.
31. ساروخانی، ب. (1370). مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی خانواده. تهران: سروش.
33. سالاری‌فر، م.ر. (1388). تبیین علل و زمینه‌های خشونت‌خانگی. دو فصلنامۀ علمی- تخصصی مطالعات اسلام و روان‌شناسی، سال 3، شماره 4، 41-7.
35. شعبانی، س.، منصورنیا، ن.، منصورنیا، م.ع.، و بحرانی، ن. ل. (1387). بررسی عوامل مؤثر در همسرآزاری در زنان ارجاع شده به مرکز پزشکی قانونی کرج در سال 1384. مجله علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، دوره 18، شماره 4، 273-269.
37. شمس اسفندآباد، ح.، امامی‌پور، س.، و صدرالسادات، س. ج. (1383). همسرآزاری و عوامل مؤثر برآن در زنان متأهل. فصلنامه علمی پژوهشی توانبخشی، دوره‌ 5، شماره 3، شماره مسلسل 18، 36-30.
39. شمس اسفندآباد، ح.، و امامی‌پور، س.(1382). بررسی میزان رواج همسرآزاری و عوامل مؤثر بر آن. فصلنامه پژوهش زنان، دوره 1، شماره 5، 59-82..
41. شمسی، م.، و بیاتی، ا. (1390). فراوانی خشونت‌خانگی بر زنان باردار شهر اراک (1389). مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان، دوره 13، شماره 4، 75-67.
43. صابریان، م.، آتش نفس، ا.، و بهنام، ب.(1383). بررسی میزان شیوع خشونت‌خانگی در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی–درمانی شهرستان سمنان (1382). مجله دانشگاه علوم پزشکی سمنان، دوره 6، شماره 2، 121-115.
44. صادقی فسایی، س.(1389). خشونت‌خانگی و استراتژی‌های زنان در مواجهه با آن (مطالعه‌ای کیفی). مجله بررسی مسائل اجتماعی ایران، شماره 1، 142-107.
45. صالحی، ش.، و مهرعلیان، ح. (1385). بررسی شیوع و نوع خشونت‌خانگی در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان شهرکرد در 1382. مجله دانشگاه علوم پزشکی، دوره 8، شماره 2، 77-72.
47. صدق‌آمیز، خ. (1376). بررسی عوامل مؤثر بر سازگاری زناشویی در شهر شیراز، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تهران.
48. طاهرخانی، س.، میرمحمدعلی، م.، کاظم‌نژاد، ا.، اربابی، م.، و عامل ولی‌زاده، م.(1388). بررسی میزان خشونت‌خانگی علیه زنان و ارتباط آن با مشخصات زوجین، مجله علمی پزشکی قانونی، دوره 15، شماره 2، 129-123.
49. عارفی، م.(1381). بررسی توصیفی خشونت خانگی علیه زنان در شهر ارومیه. مجله مطالعات اجتماعی ـ روان‌شناختی زنان (مطالعات زنان)، دانشگاه الزهراء، دوره 1، شماره 2، 120-101.
50. عاطف وحید، م.، ک، قهاری، ش.، زارعی دوست، ا.، بوالهری، ج.، و کریمی کیسمی، ع.(1389). نقش ویژگی‌های جمعیت‌شناختی و روان‌شناختی در پیش‌بینی خشونت در قربانیان همسرآزاری شهر تهران. مجله روانپزشکی و روان-شناسی بالینی ایران، سال 16، شماره 4، 411-403.
52. عزیزیان، ر.، ساروخانی، ب.، و محمودی، م.(1382). بررسی عوامل خشونت علیه زنان در مراجعه‌کنندگان به پزشکی قانونی تهران سال 1380. مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی، سال 2، شماره 3، 48-37.
54. علیپور، ا.، هاشمی، ت.، باباپورخیرالدین، ج.، و طوسی، ف.(1389). رابطه بین راهبردهای مقابله‌ای با شادکامی دانشجویان. فصلنامه علمی- پژوهشی روانشناسی دانشگاه تبریز، سال 5، شماره 18، 86-71.
56. فرجاد، م. ح. (1372). آسیب‌شناسی اجتماعی خانواده و طلاق، تهران: منصوری.
58. کاپلان، ه.، و سادوک، ب. ج. (1390). خلاصه روانپزشکی: علوم رفتاری/ روانشناسی بالینی، (ترجمه فرزین رضاعی)، تهران: ارجمند.
60. کار، م. (1380). پژوهشی درباره خشونت علیه زنان در ایران. تهران: روشنگران و مطالعات زنان.
62. معاشری، ن، میری، م.ر، ابوالحسن‌نژاد، و، هدایتی، ه و زنگویی، م.(1391). شیوع و ابعاد جمعیت‌شناختی خشونت‌های خانگی علیه زنان در شهر بیرجند، مراقبت‌های نوین. فصلنامه علمی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، سال 9، شماره 1، 39-32.
64. نریمانی، م و آقامحمدیان، ح.ر.(1384). بررسی میزان خشونت مردان علیه زنان و متغیرهای مرتبط با آن در میان خانواده‌های ساکن در شهر اردبیل. فصلنامه اصول بهداشت روانی، سال 7، شماره 27 و 28، 113-107.
66. نوح‌جاه، ص.، لطیفی، س.م.، حقیقی، م.، اعتصام، ح.، فتح الهی‌فر، ا.، زمان، ن.، فرح ‌نیا، ف.، و بنیادی، ف.(1390). شیوع خشونت‌خانگی علیه زنان و برخی عوامل مرتبط با آن در استان خوزستان، سال 87-1386. دو ماهنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، سال 15، شماره 4، 286-278.
68. وزارت کشور(1383). اداره کل امور اجتماعی، آمار جرایم.

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به آسیب شناسی، مشاوره و غنی سازی خانواده می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2021 CC BY-NC 4.0 | Family Pathology, Counseling and Enrichment

Designed & Developed by : Yektaweb