دوره 7، شماره 1 - ( 7-1400 )                   جلد 7 شماره 1 صفحات 130-81 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Dehghan Ardekani Z, Mostafavi Rad F. Determining High-risk Behaviors Based on Family Cohesion and Loneliness in Adolescent Girls. FPJ 2021; 7 (1) :81-130
URL: http://fpcej.ir/article-1-299-fa.html
دهقان اردکانی زهرا، مصطفوی راد سیده فرشته. تعیین رفتارهای پرخطر بر پایه یکپارچگی خانواده و احساس تنهایی در دختران نوجوان. آسیب‌شناسی خانواده. 1400; 7 (1) :81-130

URL: http://fpcej.ir/article-1-299-fa.html


1- کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سپیدان، ایران. ، z.dehghan2018 @yahoo.com
2- استادیار گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سپیدان. ایران.
چکیده:   (1831 مشاهده)
زمینه: نوجوانی یک دوره آسیب­ پذیر و بحرانی است و رفتارهای پرخطر یکی از برجسته‌ترین مشکلات تهدیدکننده برای سلامت بدنی، روان‌شناختی و اجتماعی فرد و جامعه به شمار می‌رود. هدف: این پژوهش با هدف پیش­گویی رفتارهای پرخطر بر پایه یکپارچگی خانواده و احساس تنهایی در دختران نوجوان دبیرستانی صورت گرفت. روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش زمینه­ یابی با طرح همبستگی است. جامعه آماری دربرگیرنده همه دختران نوجوان دوره دوم متوسطه شهرستان سپیدان در سال تحصیلی 1399-1400 به تعداد 762 نفر بودند که بدین منظور نمونه­ای دربرگیرنده 250 نفر بر پایه فرمول کوکران به روش نمونه‌گیری طبقه­ای تصادفی انتخاب شدند. داده‌ها از راه تکمیل مقیاس رفتارهای پرخطر (Zadehmohammadi et al., 2011)، مقیاس یکپارچگی سازمان­ یافته خانواده (Fisher et al., 1992) و مقیاس احساس تنهایی (Rasel et al., 1980) جمع­آوری شد. برای تحلیل داده­ها از همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام‌به‌گام استفاده شد. یافته ­ها: برآیندها نشان داد که میان یکپارچگی خانواده (کل) (602/0-, r=01/0>P) و همه مؤلفه‌های آن دربرگیرنده یکپارچگی (440/0-, r= 01/0>Pهمکاری (454/0-, r= 01/0>P وضوح قواعد (374/0-, r= 01/0>Pوضوح همکاری (302/0-, r=01/0>P) و رفتارهای پرخطر به‌صورت منفی و معنی­دار و میان احساس تنهایی (390/0, r=01/0>P) و رفتارهای پرخطر رابطه ­ی مثبت و معنی­ دار دیده می­شود. تحلیل رگرسیون نیز نشان داد، متغیرهای یکپارچگی خانواده و احساس تنهایی روی­هم 7/42% از واریانس رفتارهای پرخطر را در دختران نوجوان را تبیین می ­کنند.  نتیجه­ گیری: از مجموع یافته­ ها می­توان نتیجه گرفت که یکپارچگی خانواده و احساس تنهایی از جمله عوامل موثر بر رفتارهای پرخطر در دختران نوجوانان است. نتایج این پژوهش نشانگر تاثیر محافظت­ کننده یکپارچگی خانواده در کاهش گرایش به رفتارهای پرخطر و احساس تنهایی در افزایش گرایش به رفتارهای پرخطر در دختران نوجوانان حمایت­ می ­کند.
شماره‌ی مقاله: 120
متن کامل [PDF 2208 kb]   (253 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي

فهرست منابع
1. Achterbergh, L., Pitman, A., Birken, M., Pearce, E., Sno, H., and Johnson, S. (2020). The experience of loneliness among young people with depression: a qualitative meta-synthesis of the literature. BMC Psychiatry, 20(1): 2-23. https://doi.org/10.1186/s12888-020-02818-3
2. Acquah, E. O., Topalli, P. Z., Wilson, M.L., Junttila, N., and Niemi, P.M. (2015). Adolescent loneliness and social anxiety as predictors of bullying victimization. Int J Adolescence Youth, 21(3): 320 -31. https://doi.org/10.1080/02673843.2015.1083449
3. Ahmadi, K., Khodadadi, Sangdeh, J., Aminimanesh, S., Mollazamani, A., and Khanzade, M. (2013).The role of parental monitoring and affiliation with deviant peers in adolescents' sexual risk-taking: toward an interactional model. International journal high-risk behaviors & addiction, 2(1): 7-22. https://doi.org/10.5812/ijhrba.8554
4. Alimoradi, Z., Kariman, N., Simbar, M., and Ahmadi, F. (2017). Contributing Factors to High-Risk Sexual Behaviors among Iranian Adolescent Girls: A Systematic Review. Int J Community Based Nurs Midwifery, 5(1): 2-12. https://doi.org/10.46743/2160-3715/2019.3690
5. Alizadeh, S., Raheb. G., Mirzaee Z., and Hossein Zadeh, S. (2020). Effect of Social Competence Training on Tendency Towards High-Risk Behaviors in Male Adolescents Living in Welfare Boarding Centers. Jrehab, Journal of Rehabilitation, 21 (1): 54-73. [Persian]. https://doi.org/10.32598/RJ.21.1.2874.1
6. Aminimanesh, S., Hayat, A. A., Khanzadeh, M., and Taheri, M. (2021). Predictive Model of High-risk Behaviors in Iranian Male Adolescents Based on Psychological Motivation. Iran J Psychiatry Behav Sci. 15(3): 1-6. https://doi.org/10.5812/ijpbs.104682
7. Ansari, T., Alghamdi, T., Alzahrani, M., Alfhaid, F., Sami, W., . Aldahash, B. and et al. (2016). Risky health behaviors among students in Majmaah University, Kingdom of Saudi Arabia, Journal Family Community Med, 23(3): 133-139. https://doi.org/10.4103/2230-8229.189105
8. Arabnejad, S. H., Mafahkeri, A., and Ranjbar , M. J. (2018). The role of family cohesion and self-worth in predicting tendency towards risky behavior in adolescents, Quarterly Journal of Psychological Studies, 4(1): 147-16. [Persian] https://doi.org/10.22051/PSY.2018.8915.1108
9. Baena, S., Jimenez, L., Lorence, B., and Hidalgo, M. V. (2021). Family Functioning in Families of Adolescents with Mental Health Disorders: The Role of Parenting Alliance. Children, 8(3): 222. https://doi.org/10.3390/children8030222
10. Baer, J. (2002). Is family cohesion a risk or protective factor during adolescent development? Journal of Marriage and Family. 64: 668-675. https://doi.org/10.1111/j.1741-3737.2002.00668.x
11. Bai, S., and Repetti, R. L. (2015). Short-term resilience processes in the family. Family Relations, 64: 108-119. https://doi.org/10.1111/fare.12101
12. Barber, B. K., and Buehler, C. (1996). Family cohesion and enmeshment: Different constructs, different effects. Journal of Marriage and the Family, 58, 433-441. https://doi.org/10.2307/353507
13. Bekhet, A. K., and Zauszniewski, J. A. (2012). The mental health of elders in retirement communities: is loneliness a key factor? Arch Psychiatr Nurs, 26(3): 214–24. https://doi.org/10.1016/j.apnu.2011.09.007
14. Beutel, M. E., Klein, E. M., Brahler, E., Reiner, I., Junger, C., Michal, M., … Tibubos, A. N. (2017). Loneliness in the general population: prevalence, determinants, and relations to mental health. BMC Psychiatry, 17(1): 97. https://doi.org/10.1186/s12888-017-1262-x
15. Cacioppo, J. T., and Cacioppo, S. (2014). Older adults reporting social isolation or loneliness show poorer cognitive function 4 years later. Evid. Based Nurs, 17: 59-60. https://doi.org/10.1136/eb-2013-101379
16. Cacioppo, J. T., and Cacioppo, S. (2018). Chapter Three-Loneliness in the modern age: An evolutionary theory of loneliness (ETL). Advances in Experimental Social Psychology, 58, 127-197. https://doi.org/ 10.1016/bs.aesp.2018.03.003
17. Cacoppo, S., Grippo, A. J., London, S., Goossens, L., and Cacioppo, J. T. (2015). Loneliness: Clinical import and interventions. Perspect Psychol Sci, 10(2): 238-249. https://doi.org/10.1177/1745691615570616
18. Caetano, R., Vaeth, P. A. C., and Canino, G. (2016). Family cohesion and pride, drinking and alcohol use disorder in Puerto Rico. The American Journal of Drug and Alcohol Abuse, 43(1): 87–94. https://doi.org/10.1080/00952990.2016.1225073
19. Cano, M. A., Sanchez, M., Rojas, P., Ramírez-Ortiz, D., Polo, K. L., Romano, E., and De La Rosa, M. (2017). Alcohol Use Severity Among Adult Hispanic Immigrants: Examining the Roles of Family Cohesion, Social Support, and Gender. Substance Use & Misuse, 53(4): 668-676. https://doi.org/10.1080/10826084.2017.1356333
20. Chen, Y., and Feeley, T. H. (2014). Social support, social strain, loneliness, and well-being among older adults: analysis of the Health and Retirement Study. Journal of teaching, learning, and research to life, 31 (2): 141-161. https://doi.org/ 10.1177/0265407513488728
21. Dariotis, J. K., and Chen, F. R. (2020). Stress Coping Strategies as Mediators: Toward a Better Understanding of Sexual, Substance, and Delinquent Behavior-Related Risk-Taking among Transition-Aged Youth, Deviant Behavior. 1–18. https://doi.org/10.1080/01639625.2020.1796210
22. De Oliveira, M. M., Campos, M. O., De Andreazzi, M. A. R., and Malta, D. C. (2017). Characteristics of the National Adolescent School-based Health Survey–PeNSE, Brazil. Epidemiol. Services Saude, 26(3): 605-616. https://doi.org/10.5123/S1679-49742017000300017
23. De Winter, A. F., Visser, L., Verhulst, F. C., Vollebergh, W. A., and Reijneveld, S., A. (2016). Longitudinal patterns and predictors of multiple health risk behaviors among adolescents: the TRAILS study. Prev Med, 84:76-82. https://doi.org/10.1016/j.ypmed.2015.11.028
24. Deane, K., Richards, M., Mozley, M., Scott, D., Rice, C., and Garbarino, J. (2016). Posttraumatic Stress, Family Functioning, and Externalizing in Adolescents Exposed to Violence: A Moderated Mediation Model. Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology, 1-14. https://doi.org/ 10.1080/15374416.2016.1197836
25. Deckers, A., Muris, P. and Roelofs, J. (2017). Jeffrey Roelofs1Being on Your Own or Feeling Lonely? Loneliness and Other Social Variables in Youths with Autism Spectrum Disorders, Child Psychiatry Hum Dev, 48: 828–839. https://doi.org/10.1007/s10578-016-0707-7
26. Demir, Y., and Kutlu, M. (2016). The relationship between loneliness and depression: the mediation role of internet addiction. Educ. Process. Int, J. 5: 97-105. https://doi.org/10.12973/edupij.2016.52.1
27. DiClemente, C. M., Rice, C. M., Quimby, D., Richards, M. H., Grimes, C. T., Morency, M. M., .… Pica, J. A. (2016). Resilience in Urban African American Adolescents. The Journal of Early Adolescence, 4: 1-36. https://doi.org/10.1177/0272431616675974
28. Ditommaso, E., Brannen, C., and Best, L. A. (2004). Measurement, and validity characteristics of the short version of the social and emotional loneliness scale for adults. Educational and Psychological Measurement, 64(1): 99-119. https://doi.org/10.1177/0013164403258450
29. Ebrahimi, N., Fallah, M. H., Samani, S., and Vaziri. S. (2020).The factors and grounds of loneliness of women (A study phenomenology), Quarterly Journal Woman & Society, 11 (41): 1-28. [Persian]. https://doi.org/20.1001.1.20088566.1399.11.41.1.5
30. Elam, K. K., Chassin, L., and Pandika, D. (2018). Polygenic risk, family cohesion, and adolescent aggression in Mexican American and European American families: Developmental pathways to alcohol use. Development and Psychopathology, 30(5): 1715–1728. https://doi.org/10.1017/s0954579418000901
31. Elham. K. (2016). The Relation Between Identity Styles and Family Cohesion with Tendency to the Aggressive Behaviors in Students of Boys High School in Qazvin City, Biomedical & Pharmacology Journal, 9(2): 799-808. https://dx.doi.org/10.13005/bpj/1006
32. Ericsson, E. H. (1968). Identity: Youth and Crisis (New York, Norton Company), Behavioral Science, 14(2): 154-159. https://doi.org/10.1002/bs.3830140209
33. Escobar, D. F. S. S., Noll, P. R. e S., Jesus, T. F. de, and Noll, M. (2020). Assessing the Mental Health of Brazilian Students Involved in Risky Behaviors. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(10): 3647. https://doi.org/10.3390/ijerph17103647
34. Faghihi Moghadas, V., Momenirad, F., and Sharifi, S. (2019). A Model for Sexual Deviant Behaviors of Teen Girls: Thinking on the Grounded Theory, Women in Development and Politics, 17(1): 71-95. [Persian]. https://doi.org/10.22059/JWDP.2019.276379.1007594
35. Farzaneh, H., sotodeh asl, N., kohsari, R., and jahan , F. (2021). Presenting a Causal Model of Tendency to High-Risk Behaviors Based on Religious Attitude and Parental Parenting Styles: Mediated by Time Vision. Quarterly Social Psychology Research, 11(42):35-52. https://doi.org/10.22034/SPR.2021.261707.1620
36. Fiori, K. L., and Consedine, N. S. (2013). Positive and negative social exchanges and mental health across the transition to college: loneliness as a mediator. Journal of Social and Personal Relationships,30 (7): 920- 941. https://doi.org/10.1177/0265407512473863
37. Firoozi. M. (2017). Alexithymia and Perceived Loneliness: An Alarm for Girls' Tendency to High-Risk Behaviors, Journal of Women's Psychological Studies, 15(3):189-212. [Persian]. https://doi.org/ 10.22051/JWSPS.2017.14677.1434
38. Fisher, L., Ransom, D. C., Terry, H. E., and Burge, S. (1992). The California Family Health Project: IV. Family structure/organization and adult health. Family Process, 31(4): 399-419. https://doi.org/10.1111/j.1545-5300.1992.00399.x
39. Fisher, W. (2015). Loneliness and sexuality, in Addressing Loneliness: Coping, Prevention, and Clinical Interventions, A. Shaked and A. Rokach, Eds., pp. 34–50, Routledge, New York, NY, USA. https://doi.org/10.4324/9781315774374
40. Fosco, G. M., Caruthers, A. S., and Dishion, T. J. (2012). A six-year predictive test of adolescent family relationship quality and effortful control pathways to emerging adult social and emotional health. Journal of Family Psychology, 26: 565-575. https://doi.org/10.1037/a0028873
41. Fosco, G. M., Van Ryzin, M. J., Connell, A. M., and Stormshak, E. A. (2016). Preventing adolescent depression with the family check-up: Examining family conflict as a mechanism of change. Journal of Family Psychology, 30: 82-92. https://doi.org/10.1037/fam0000147
42. Gallagher, M., Prinstein, M. J., Simon, V., and Spirito, A. (2014). Social anxiety symptoms and suicidal ideation in a clinical sample of early adolescents: examining loneliness and social support as longitudinal mediators. Journal Abnorm Child Psychol, 42(6): 871-83. https://doi.org/10.1007/s10802-013-9844-7
43. Ghahremani, L., Nazari, M., Changizi, M., and Kaveh, M. H. (2019). High-risk behaviors and demographic features: a cross-sectional study among Iranian adolescents. International Journal of Adolescent Medicine and Health, 33(4): 1-8. https://doi.org/10.1515/ijamh-2018-0212
44. Ghoreishi Rad, F. S., and Poojabbar Akhuni, F. (2017). Study of High-Risk Behaviors of Students and Their Related Factors (Case Study: Tabriz University of Medical Sciences), Health Spirituality and Medical Ethics, 5(4): 9-14. https://doi.org/10.29252/jhsme.5.4.9
45. Goodrum, N. M., Smith, D.W., Hanson, R. F., Moreland, A. D., Saunders, B. E., and Kilpatrick, D. G. (2020). Longitudinal relations among adolescent risk behavior, family cohesion, violence exposure, and mental health in a national sample. Journal Abnorm. Child Psychol, 48: 1455-1469. https://doi.org/10.1007/s10802-020-00691-y
46. Haghdoost, A., Abazari, F., Abbaszadeh, A., and Dortaj Rabori, E. (2014). Family and the Risky Behaviors of High School Students. Iranian Red Crescent Medical Journal, 16(10): 1-6. https://doi.org/10.5812/ircmj.15931
47. Han, Y., Grogan-Kaylor, A., Bares, C., Ma, J., Castillo, M., and Delva, J. (2012). Relationship between Discordance in Parental Monitoring and Behavioral Problems among Chilean Adolescents. child Youth Serv Red, 34(4): 783-789. https://doi.org/ 10.1016/j.childyouth.2012.01.005
48. Hawkley, L. C., and Cacioppo J. T. (2010). Loneliness matters a theoretical and empirical review of consequences and mechanisms. Ann Behav Med, 40(2): 218 -227. https://doi.org/10.1007/s12160-010-9210-8
49. Hawkley, L. C., Thisted, R. A., and Cacioppo, J. T. (2009). Loneliness predicts reduced physical activity: Cross-sectional & longitudinal analyses. Health Psychology, 28(3): 354-363. https://doi.org/10.1037/a0014400
50. Heinrich, L. M., and Gullone, E. (2006). The clinical significance of loneliness: a literature review. Clin Psychol Rev, 26: 695–718. https://doi.org/10.1016/j.cpr.2006.04.002
51. Holt-Lunstad, J. (2017). The potential public health relevance of social isolation and loneliness: prevalence, epidemiology, and risk factors. Public Policy Aging Rep, 27:127-130. https://doi.org/10.1093/ppar/prx030
52. Hosseinbor, M., Yassini Ardekani, S. M., Bakhshani, S., and Bakhshani, S. (2014). Emotional and Social Loneliness in Individuals With and Without Substance Dependence Disorder. International Journal of High-Risk Behaviors and Addiction, 3(3): e22688. https://doi.org/10.5812/ijhrba.22688
53. Hostinar, C. E., Sullivan, R. M., and Gunnar, M. R. (2014). Psychobiological mechanisms underlying the social buffering of the hypothalamic-pituitary-adrenocortical axis: a review of animal models and human studies across development. Psychol Bull, 140: 256–282. https://doi.org/10.1037/a0032671
54. House, J. S. (2001). Social isolation kills, but how and why? Psychosomatic Medicine, 63(2): 273-274. https://doi.org/10.1097/00006842-200103000-00011
55. Khanmohammadi Majandehi, R. (2020). The relationship between Family Cohesion and Problem-solving Ability with Attitude towards Delinquent Behavior among Girl Adolescences. Journal Rooyesh, 9 (1): 81-88. [Persian]. https://doi.org/20.1001.1.2383353.1399.9.1.6.9
56. King, M. (2018). Working to address the loneliness epidemic: perspective-taking, presence, and self-disclosure. Am. Journal Health Promot, 32: 1315–1317. https://doi.org/10.1177/0890117118776735c
57. Kuznetsova, V. B. (2015). Family factors as moderators of the link between reinforcement sensitivity and child and adolescent problem behavior. Personal Ment Health, 9(1): 44–57. https://doi.org/10.1002/pmh.1280
58. Lamb, G. (2019). Social cohesion and violence in South Africa: constructing a puzzle with missing pieces. Journal Crime, Law and Social Change. 2-25. https://doi.org/10.1007/s10611-019-09828-7
59. Lamis, D. A., Ballard, E. D, and Patel, A. B. (2014). Loneliness and suicidal ideation in drug-using college students. Suicide and Life-Threatening Behavior, Suicide and Life-Threatening Behavior, 44(6): 629–640. https://doi.org/10.1111/sltb.12095
60. Lasgaard, M., Goossens, L., and Elklit, A. (2011). Loneliness, depressive symptomology, and suicide ideation in adolescence: cross-sectional and longitudinal analyses. Journal Abnorm. Child Psychol, 39:137–150. https://doi.org/10.1007/s10802-010-9442-x
61. Laursen B., and Hartl, A. C. (2013). Understanding loneliness during adolescence: developmental changes that increase the risk of perceived social isolation. Journal Adolesc, 36:1261–1268. https://doi.org/10.1016/j.adolescence.2013.06.003
62. Lazzeri, G., Azzolini, E., Pammolli, A., Simi, R., Meoni, V., and Giacchi, M. V. (2014). Factors associated with unhealthy behaviors and health outcomes: a cross-sectional study among Tuscan adolescents (Italy). Int Journal Equity Health, 13(1): 83. https://doi.org/10.1186/s12939-014-0083-5
63. Lee, Y., and Ko, Y. (2017). Feeling lonely when not socially isolated: Social isolation moderates the association between loneliness and daily social interaction, Journal of Social and Personal Relationships, 35(10): 1-6. https://doi.org/10.1177/0265407517712902
64. Lin, W.-H., and Chiao, C. (2020). Adverse adolescents experiences, feeling lonely across life stages and loneliness in adulthood. International Journal of Clinical and Health Psychology, 20(3): 243–252. https://doi.org/10.1016/j.ijchp.2020.07.006
65. Lippold, M. A., Hussong, A., Fosco, G. M., and Ram, N. (2018). Lability in the parent’s hostility and warmth toward their adolescent: Linkages to youth delinquency and substance use. Developmental Psychology, 5: 348-361. https://doi.org/10.1037/dev0000415
66. Lykes, V. A., and Kemmelmeier, M. (2014). What Predicts Loneliness? Cultural Difference Between Individualistic and Collectivistic Societies in Europe. Journal of Cross-Cultural Psychology. 45(3): 468-490. https://doi.org/10.1177/0022022113509881
67. Maguire, E. R., and Fishbein, D. H. (2016). The Influence of Family Characteristics on Problem Behaviors in a Sample of High-Risk Caribbean Adolescents. Family Relations, 65(1), 120–133. https://doi.org/10.1111/fare.12179
68. Mastrotheodoros, S., Canario, C., Cristina Gugliandolo, M., Merkas, M., and Keijsers, L. (2020). Family Functioning and Adolescent Internalizing and Externalizing Problems: Disentangling between-, and Within-Family Associations. Journal of Youth and Adolescence, 49(4), 804-817. https://doi.org/10.1007/s10964-019-01094-z
69. McComb, S. E., Goldberg, J. O., Flett, G. L., and Rose, A. L. (2020). The Double Jeopardy of Feeling Lonely and Unimportant: State and Trait Loneliness and Feelings and Fears of Not Mattering. Frontiers in Psychology, 11: 563420. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.563420
70. McKeown, R. E., Garrison, C. Z., and Jackson, K. L. (1997). Family structure and cohesion, and depressive symptoms in adolescents. Journal of Research on Adolescence, 7: 267-281. https://doi.org/10.1207/s15327795jra0703_2
71. Mezuk, B., Rock, A., Lohman, M. C., and Choi, M. (2014). Suicide risk in long-term care facilities: a systematic review. Int J Geriatr Psychiatry, 29(12): 1198-1211. https://doi.org/10.1002/gps.4142
72. Moallemi, S. (2014). Spiritual Intelligence and High-Risk Behaviors. International Journal of High-Risk Behaviors and Addiction. 3(1): 18477. https://doi.org/10.5812/ijhrba.18477
73. Morovati, M., and Yadgari, R. (2019). Comparison of loneliness and coping self-efficacy in cell phone addicted and normal female college students, Journal of Psychological Achievements (Journal of Education & Psychology), 26(2): 243-262. https://doi.org/10.22055/psy.2019.28423.2270
74. Mousavi, A., Keramat, A., Vakilian, K., Esmaeili Vardanjani, S. A. (2013). Development and adaptation of Iranian youth reproductive health questionnaire. ISRN Obstetrics and Gynecology, 1-7. https://doi.org/10.1155/2013/950278
75. Naama, S., Dikla, S. K., and Yuval, P. (2019). Close social relationships and loneliness: the role of subjective age. Int. Psychogeriatr, 11: 1-5. https://doi.org/10.1017/S1041610219001790
76. Nikmanesh, Z., Kazemi, Y., and Khosravi, M. (2015). Role of Feeling of Loneliness and Emotion Regulation Difficulty on Drug Abuse. International Journal of Medical Toxicology and Forensic Medicine, 5(4): 185-191. https://doi.org/10.22037/ijmtfm.v5i4(Autumn).8744
77. Olson, D. H., Sprenkle, D. H., and Russell, C. S. (1979). Circumplex model of marital and family systems: I. Cohesion and adaptability dimensions, family types, and clinical applications, Family Process, 18: 3–28. https://doi.org/10.1111/j.1545-5300.1979.00003.x
78. Olson, D. H., Waldvogel, L., and Schlieff, M. (2019). Circumplex model of marital and family systems: An update. Journal of Family Theory and Review, 11: 199-211. https://doi.org/10.1111/jftr.12331
79. Page, R. M., Dennis, M., Lindsay, G. B., and Merrill, R. M. (2011). Psychosocial distress and substance use among adolescents in four countries: Philippines, China, Chile, and Namibia. Youth Soc, 43: 900 -30. https://doi.org/10.1177/0044118X10368932
80. Peltzer, K., and Pengpid, S. (2017). Loneliness and Health Risk Behaviors Among ASEAN Adolescents, Iran J Psychiatry Behav Sci, 11(3): e7691. https://doi.org/10.5812/ijpbs.7691
81. Pilgrim, N. A., Ahmed, S., Gray, R. H., & et al. (2015). Multiple sexual partnerships among female adolescents in rural Uganda: the effects of family structure and school attendance. Int Journal Adolescent Med Health, 27(3): 319-28. https://doi.org/10.1515/ijamh-2014-0032
82. Poorolajal, J., Mohammadi, Y., Soltanian, A, R., and Ahmadpoor, J. (2018). The top six risky behaviors among Iranian university students: a national survey, OUP accepted manuscript. Journal Of Public Health, 41(4): 788-797. https://doi.org/10.1093/pubmed/fdy204
83. Qualter, P., Vanhalst, J., Harris, R., Van Roekel, E., Lodder, G., Bangee, M., …, Verhagen, M. (2015). Loneliness across the life span. Perspectives on Psychological Science, 10(2): 250–264. https://doi.org/10.1177/1745691615568999
84. Rabello, P. M., and Caldas Junior, A. de F. (2007). Violencia contra a mulher, coesao familiar e drogas. Revista de Saude Publica, 41(6): 970-978. https://doi.org/10.1590/s0034-89102007000600012
85. Rahmani, M., Qasemi, V., and Hashemeian Far, A. (2016). Investigation of the Effect of Social Relations on High-Risk Behaviors of Adolescents of Bojnourd City, Iran. Journal of Health and Development, 27(1): 313-323. [Persian]. https://doi.org/10.22108/JAS.2016.20478
86. Rajesh, V., Diamond, P. M., Spitz, M. R., and Wilkinson, A. V. (2015). Smoking initiation among Mexican heritage youth and the roles of family cohesion and conflict. Journal of Adolescent Health, 57: 24-30. https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2015.01.021
87. Randall, J. R., Doku, D., Wilson, M. L., and Peltzer, K. (2014). Suicidal behavior and related risk factors among school-aged youth in the Republic of Benin. PLoS ONE, 9(2): e88233. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0088233
88. Ren, L., Han, X., Li, D., Hu, F., Mo, B., and Liu, J. (2020). The association between loneliness and depression among Chinese college students: affinity for aloneness and gender as moderators. European Journal of Developmental Psychology, 1: 1-14. https://doi.org/10.1080/17405629.2020.1789861
89. Rezaei, H., Hasani, J., normohamadi najafabadi, M. (2019). The Role of Attachment in risky behaviors of male high school adolescent students, Knowledge & Research in Applied Psychology, 20(1): 112-121. [Persian]. https://doi.org/10.30486/JSRP.2019.663551
90. Richardson, T., Elliott, P., and Roberts, R. (2017). Relationship between loneliness and mental health in students. Journal of Public Mental Health, 16(2), 48-54. https://doi.org/10.1108/jpmh-03-2016-0013
91. Ronka, A. R., Rautio, A., Koiranen, M., Sunnari, V., and Taanila, A. (2014). Experience of loneliness among adolescent girls and boys: Northern Finland Birth Cohort 1986 Study. Journal of Youth Studies. 17: 183-203. https://doi.org/10.1080/13676261.2013.805876
92. Ronka, A. R., Sunnari, V., and Taanila, A. (2020). Entanglements of loneliness and mental ill health among young adult women. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-Being, 15(1): 1838101. https://doi.org/10.1080/17482631.2020.1838101
93. Roshanravan N. (2021). The Effectiveness of Reality Therapy in Improving Students' Loneliness and Academic Achievement. Journal of Assessment and Research in Counseling and Psychology, 3(1): 49-65. https://doi.org/20.1001.1.27831787.1400.3.1.1.0
94. Russell, D. W. (1996). UCLA Loneliness Scale (Version 3): Reliability, validity, and factor structure. Journal of Personality Assessment, 66(1): 20-40. https://doi.org/10.1207/s15327752jpa6601_2
95. Russell, D., Peplau, L. A., and Cutrona, C. E. (1980). The Revised UCLA Loneliness Scale: Concurrent and discriminate validity evidence. Journal of Personality and Social Psychology, 39: 472-480. https://doi.org/10.1037//0022-3514.39.3.472
96. Sadeghi, A., Asghari, F., Saadat, S., and Kupas, E. N. (2014). The Relationship Between Family Cohesion and Coping Strategies with Positive Attitude to Addiction Among University Students. Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities, 1 (4), 11: 285-294. https://doi.org/10.5958/2249-7315.2014.01054.5
97. Sadri Damirchi, E., Honarmand Ghojebegloo, P., Amir, S. M. B. and Gholizade B. (2019). Gholizade B. Predicting Risk-Taking Behaviors Based on the Role of Perceived Social Support Components, Emotional Expression, and Brain- Behavioral Systems in Addicts. Horizon Med Sci, 25 (4) :282-297. https://doi.org/10.32598/hms.25.4.282
98. Santini, Z. I., Fiori, K. L., Feeney, J., Tyrovolas, S., Haro, J. M., and Koyanagi, A. (2016). Social relationships, loneliness, and mental health among older men and women in Ireland: A prospective community-based study. Journal of Affective Disorders, 204: 59-69. https://doi.org/10.1016/j.jad.2016.06.032
99. Schinka, K. C., Van Dulmen, M. H., Mata, A. D., Bossarte, R. and Swahn, M. (2013). Psychosocial predictors and outcomes of loneliness trajectories from childhood to early adolescence. Journal of Adolesc, 36(6): 1251-1260. https://doi.org/10.1016/j.adolescence.2013.08.002
100. Shahraki-Sanavi, F., Rakhshani, F., Ansari-Moghaddam, A., and Mohammadi, M. (2020). The Association of Mental Health with Family Relationships and High-Risk Behaviors in Female Students of South-Eastern Iran. Health Scope, 9(1): e55998. https://doi.org/10.5812/jhealthscope.55998
101. Sheftall, A. H., Mathias, C. W., Furr, R. M., and Dougherty, D. M. (2013). Adolescent attachment security, family functioning, and suicide attempts. Attachment & Human Development, 15: 368-383. https://doi.org/10.1080/14616734.2013.782649
102. Sheikh, M. A. (2018). Psychological abuse, substance abuse distress, dissatisfaction with friendships, and incident psychiatric problems. Journal Psychosom. Res, 108: 78-84.
103. https://doi.org/10.1016/j.jpsychores.2018.03.001
104. Shevlin, M., Murphy, S., and Murphy, J. (2014). Adolescent loneliness and psychiatric morbidity in the general population: Identifying "at risk" groups using latent class analysis. Nord Journal Psychiatry, 68(8): 633 -939. https://doi.org/10.3109/08039488.2014.907342
105. Simons, L. G., Sutton, T. E., Simons, R. L., Gibbons, F. X., and Murry, V. M. B. (2016). Mechanisms that link parenting practices to adolescents’ risky sexual behavior: A test of six competing theories. Journal of Youth and Adolescence, 45(2), 255-270. https://doi.org/10.1007/s10964-015-0409-7
106. Soloski, K. L., and Berryhill, M. B. (2016). Gender differences: Emotional distress as an indirect effect between family cohesion and adolescent alcohol use. Journal of Child and Family Studies, 25(4), 1269-1283. https://doi.org/10.1007/s10826-015-0311-7
107. Soloski, K. L., Kale, Monk, J., and Durtschi, J. A. (2016). Trajectories of Early Binge Drinking: A Function of Family Cohesion and Peer Use. Journal of Marital and Family Therapy,42(1): 76-90. https://doi.org/10.1111/jmft.12111
108. Stickley, A., and Koyanagi, A. (2016). Loneliness, common mental disorders and suicidal behavior: Findings from a general population survey. The Journal of Affective Disorders, 197: 81-87. https://doi.org/10.1016/j.jad.2016.02.054
109. Stickley, A., Koyanagi, A., Koposov, R., Blatny, M, Hrdlicka, M., Schwab-Stone, M., and et al. (2016). Loneliness and its association with psychological and somatic health problems among Czech, Russian and U.S. adolescents. BMC Psychiatry, 16(1): 2-11. https://doi.org/10.1186/s12888-016-0829-2
110. Stickley, A., Koyanagi, A., Koposov, R., Schwab-Stone, M., and Ruchkin, V. (2014). Loneliness and health risk behaviors among Russian and U.S. adolescents: a cross-sectional study. BMC Public Health, 14: 366. https://doi.org/10.1186/1471-2458-14-366
111. Stickley, A., Koyanagi, A., Roberts, B., Richardson, E., Abbott, P., Tumanov, S., & et al. (2013). Loneliness: its correlates and association with health behaviors and outcomes in nine countries of the former Soviet :union:. PLoS One, 8(7): 1-9. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0067978
112. Stoltz, S., Van Londen, M., Dekovi, M., Prinzie, P., De Castro, B. O., and Lochman, J. E. (2013). Simultaneously Testing Parenting and Social Cognitions in Children At-Risk for Aggressive Behavior Problems: Sex Differences and Ethnic Similarities. Journal of Child and Family Studies,22(7): 922-931. https://doi.org/10.1007/s10826-012-9651-8
113. Tejerina-Arreal, M., Parker, C., Paget, A., Henley, W., Logan, S., Emond, A., and Ford, T. (2020). Child and adolescent mental health trajectories in relation to exclusion from school from the Avon Longitudinal Study of Parents and Children. Child Adolesc. Ment. Health, In press, 25(4): 217-233. https://doi.org/10.1111/camh.12367
114. Teresa Perez-Warnisher, M., Pilar Carballosa de Miguel, M., Luis, m., and Seijo, M.., (2018). Tobacco Use Worldwide: Legislative Efforts to Curb Consumption, Ann Glob Health, 84(4): 571-579. https://doi.org/10.29024/aogh.2362
115. Vanhalst, J., Luyckx K., and Goossens, L. (2014). Experiencing loneliness in adolescence: A matter of individual characteristics, negative peer experiences, or both? Soc Dev,23:100-118. https://doi.org/10.1111/sode.12019
116. Victor, A. M., Bernat, D. H., Bernstein, G. A., & Layne, A. E. (2007).Effects of parent and family characteristics on treatment outcome of anxious children. Journal of Anxiety Disorders, 21: 835- 848. https://doi.org/10.1016/j.janxdis.2006.11.005
117. Wong, A. E., Dirghangi, S. R., and Hart, S. R. (2019). Self-concept clarity mediates the effects of adverse childhood experiences on adult suicide behavior, depression, loneliness, perceived stress, and life distress. Self and Identity, 18(3): 247-266. https://doi.org/10.1080/15298868.2018.1439096
118. Yang, Z., Cui, Y., Yifan Yang, Y., Wang, Y., Zhang, H., Liang,Y., Zhang, Y., and Shang, L. (2021).The Relationship Between Mental Health Problems and Systemic Family Dynamics Among High School and University Students in Shaanxi Province, China, Int Journal Public Health, 66: 1603988. https://doi.org/10.3389/ijph.2021.1603988
119. Yang, K., Petersen, K. J.,and Qualter, P. (2020). Undesirable social relations as risk factors for loneliness among 14-year-olds in the UK: Findings from the Millennium Cohort Study. International Journal of Behavioral Development, 0165025420965737. https://doi.org/ 10.1177/0165025420965737
120. Yanguas, J., Pinazo-Henandis, S., and Jose Tarazona-Santabalbina, F. (2018). The complexity of loneliness, National Institutes of Health, 89(2): 302–314. https://doi.org/10.23750/abm.v89i2.7404
121. Yazdi-Feyzabadi, V., Mehrolhassani, M. H., Zolala, F., Haghdoost, A., and Oroomiei, N. (2019). Determinants of risky sexual practice, drug abuse, and alcohol consumption in adolescents in Iran: a systematic literature review, Reproductive Health, 16(1): 115. https://doi.org/ 10.1186/s12978-019-0779-5

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به آسیب‌شناسی، مشاوره و غنی‌سازی خانواده می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 CC BY-NC 4.0 | Family Pathology, Counseling and Enrichment Journal

Designed & Developed by : Yektaweb