دوره 6، شماره 2 - ( دوره ۶، شماره 2 (پیاپی ۱2) 1399 )                   جلد 6 شماره 2 صفحات 170-139 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Yousefi N. Investigating the components of interpersonal relationships: The correlation between emotional intelligence and attachment style with social well-being. fpcej 2021; 6 (2) :139-170
URL: http://fpcej.ir/article-1-285-fa.html
یوسفی نازنین. بررسی مؤلفه‌های رابطه میان فردی: همبسته میان هوش هیجانی و سبک دل‌بستگی با بهزیستی اجتماعی. آسیب‌شناسی، مشاوره و غنی‌سازی خانواده. 1399; 6 (2) :139-170

URL: http://fpcej.ir/article-1-285-fa.html


کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه پیام نور واحد تهران جنوب، تهران، ایران. ، Yousefinazanin1@gmail.com
چکیده:   (1016 مشاهده)
پایین بودن میزان بهزیستی اجتماعی در اعضای خانواده باعث می‌شود که نتوانند به گونه شایسته با دیگران ارتباط برقرار کنند و به نظر می­رسد عواملی مانند هوش هیجانی و سبک دل‌بستگی در این امر نقش مهمی داشته باشد پس پژوهش حاضر با هدف بررسی همبسته میان هوش هیجانی و سبک دل‌بستگی با بهزیستی اجتماعی انجام شد. روش پژوهش از نوع کمی به‌صورت توصیفی - همبستگی بود. جامعه آماری در پژوهش حاضر دربرگیرنده همه دانشجویان رشته‌های گوناگون تحصیلی در دانشگاه آزاد اسلامی شهر رشت در سال تحصیلی 1400-99 واحد رودسر است به تعداد 1800 نفر. نمونه آماری پژوهش حاضر دربرگیرنده 157 نفر از دانشجویان رشته‌های فنی مهندسی، علوم انسانی و تجربی است که 9۱ نفر آنان را زنان و 6۶ نفر را مردان تشکیل دادند و از جامعه آماری به‌صورت روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار پژوهش نیز پرسشنامه دل‌بستگی Collins and Reed Attachment Questionnaire (1990)، پرسشنامه هوش هیجانی، Farnham Emotional Intelligence Questionnaire (2000) و پرسشنامه کلیدهای بهزیستی اجتماعی Keys Social Welfare Questionnaire (1998). بود. داده توسط نرم‌افزار آماری spss نسخه 23 و با استفاده از آزمون‌های توصیفی مانند میانگین و انحراف استاندارد و آزمون استنباطی پیرسون و تحلیل رگرسیون انجام شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که بین هوش هیجانی با بهزیستی اجتماعی رابطه مثبت معنی‌داری وجود داد (01/0>P، 400/0 R=) و سبک ناایمن دوسوگرا (01/0>P، 332/0- R=) و سبک ناایمن اجتنابی (01/0>P، 311/0- R=) با بهزیستی اجتماعی رابطه منفی معنی‌داری وجود داد. بین سبک ایمن با بهزیستی اجتماعی (01/0>P، 371/0 R=)، رابطه معنی‌دار مثبتی وجود داد. می‌توان نتیجه گرفت هوش هیجانی و سبک دل‌بستگی ایمن می‌تواند به‌عنوان عوامل مهم در شکل گیری و تقویت بهزیستی اجتماعی افراد خانواده نقش مثبتی داشته باشد.
شماره‌ی مقاله: 6
متن کامل [PDF 1611 kb]   (491 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى

فهرست منابع
1. Abbasi, M, Ayadi, N. Shafiei, H., and Pirani, Z. (2015). The role of social welfare and academic vitality in predicting the academic motivation of nursing students. Journal of Educational Strategies in Medical Sciences. 8 (6): 49-54. [link]
2. Ahadi, B. (2009). The relationship between loneliness and self-esteem with students' attachment styles. Psychological Studies, 5 (1), 95-112. [link]
3. Ahmadi Tahoor Soltani, M., Karaminia, R., Ahadi, H., and Moradi, A. (2013) Structural relationships between hope and attachment styles, life values, social support, self-efficacy, and student achievement goal orientation. Research in mental health. 7 (1): 1-10. [link]
4. Ahmadi Azgandi, A., Frost Memar, F., Taghavi, S., and Abolhassani, A. (2006). Validity and validity of Petrides and Farnham Emotional Intelligence Trait Questionnaire. Developmental Psychology (Iranian Psychologists), 3 (10), 157-168. [link]
5. Akhavan Tafti, M., and Monfradnejad, N. (2018). The relationship between emotional intelligence and social skills with psychological well-being in the elderly. Elderly: Iranian Journal of Aging. 13 (3): 334-345. [link]
6. Arnett, J. J. (2018). Adolescence and Emerging Adulthood: A Cultural Approach, 6th Edn. New York, NY: Pearson Education. [link]
7. Bahrami Jalal, S., Qaderi Koosha, M., and Roshanayi, G. (2019). Investigating the Relationship between Emotional Intelligence and Stress Coping Strategies in Paramedical Students of Hamadan University of Medical Sciences in 2017. Journal of Educational Strategies in Medical Sciences. 12 (4): 77-85. [link]
8. Banisi, P., Delfan, A., and Beniisi, V. (2019). The Relationship between Emotional Intelligence and Problem Solving Styles and General Health of Islamic Azad University Students in Region 12. Scientific Journal of Education and Evaluation (Quarterly), 3 (10), 135-156. [link]
9. Bennett, S. and Saks, L.V. (2006). a conceptual application of attachment theory and research to the social work student–field instructor supervisory relationship, journal of social work education, 42(3), 669-682. [link]
10. Cleary, M., Visentin, D., West, S., and Lopez, V. (2018). Promoting emotional intelligence and resilience in undergraduate nursing students: An integrative review, Nurse Education Today, 68:112-120. [link]
11. Daneshvarpour, Z., Karimi, L., and Ahmadi Tahoor Soltani, M. (2015). Relationship between attachment styles and depression in students. Scientific-Research Journal of Sabzevar University of Medical Sciences, 18 (3), 217-223. [link]
12. Dichter, M. and Cnaan, R. (2010). The Benefits of Learning Social Welfare: Lessons from Student Perspectives, Journal of Teaching in Social Work, 30(2):210-224. [link]
13. Fullam, M. (2012). Adult attachment emotional intelligence health and immunological responsiveness to stress. Dissertation abstract international, 63(2): 64-79.[link]
14. Fujimori, A. Hayashi, H. Fujiwara, Y. and Matsusaka, T. (2017). Influences of Attachment Style, Family Functions and Gender Differences on Loneliness in Japanese University Students, Psychology, 8, 654-662 [link]
15. Hosseini, M., Mahmoudi, A., and Mardpour A. (2019). The mediating role of social welfare in the relationship between spiritual health and marital intimacy of married students. Journal of Disability Studies. 9: 40-40 [link]
16. Hosseinikhah, N. and Vahedian, M. (2011). Comparison of attachment and creativity styles in male and female students, Quarterly Journal of Initiative and Creativity in Humanities, 8 (2): 69-82. [link]
17. Jacobs, M., Snow, J., Geraci, M., Meena Vythilingam, M., Blair, R.J., Charney, D.S., Pine, D.S., and Blair, K.S. (2008). Association between the level of emotional intelligence and severity of anxiety in generalized social phobia. Journal of Anxiety Disorder, 87, 9-24.[link]
18. Johnson, D. (2015). Emotional intelligence as a crucial component to medical education, International Journal of Medical Education, 6;6:179-83. [link]
19. Keshvari Shahreza, A,. and Barazandeh, A. (2016). The relationship between social welfare and social trust among education staff. Amin Perspective Quarterly, 4 (1): 54-68. [link]
20. Knowles, SR. Wilson, J. Wilkinson, A. Connell, W. Salzberg, M. Castle, D. Desmond, P. and Kamm, MA. (2013). Psychological wellbeing and quality of life in Crohn's disease patients with an ostomy: a preliminary investigation. Journal of Wound Ostomy & Continence Nursing. 40(6): 623-639.[link]
21. Kosheshi, M., Mirzaei, M., Mahmoudian, H., and Almasi, M. (2019). Investigating the relationship between the dimensions of gender inequality and social well-being of women in Ilam. Social Psychological Studies of Women, 17 (3): 7-3 [link]
22. Mikulincer M, and Shaver P. (2015). Attachment theory and research: Resurrection of the psychodynamic approach to personality. Journal of Research in Personality. 39: 22–45.[link]
23. Moullin, S., Waldfogel J. and Washbrook E. (2014). Baby bonds: Parenting, attachment, and a secure base for children. London: The Sutton Trust. [link]
24. Obeid, S. Haddad, C. and Akel, M. (2019). Factors associated with the adults' attachment styles in Lebanon: The role of alexithymia, depression, anxiety, stress, burnout, and emotional intelligence, Perspect Psychiatr Care; 55(4):607-617. [link]
25. Pakdaman, Sh. (2006). Investigating the relationship between attachment and societalism in adolescents. Ph.D. Thesis in Psychology, University of Tehran, Tehran.
26. Pirkhaefi, A., and Rafieiyan, H. (2012). Investigating the relationship between emotional intelligence and teachers' mental health with the creativity of elementary school students in Behshahr. Innovation and Creativity in the Humanities, 1 (4), 19-35. [link]
27. Saffarinia, M., Tadris Tabrizi, M., and Aliakbari, M. (2014). Exploring the validity, Reliability of Social Well-being Questionnaire in Men and Women Resident in Tehran City. Quarterly of Educational Measurement, 5(18), 115-132. [link]
28. Sepah Mansour, M. (2017). Predicting social welfare based on community-friendly personality and psychological response in students. Scientific Journal of Social Psychology, 5 (44), 93-105.[link]
29. Sze Sze, T. (2013). The relationship between early attachment and adolescent risky behaviors with changes in loneliness in a mediating role. Electronic Theses and Dissertations. Paper 1449. [link]
30. Wei M, Mallinckrodt B, Larson LM, and Zakalik RA. (2015). Adult Attachment, Depressive Symptoms, and Validation From Self Versus Others. Journal of Counseling Psychology, 52(3):368-77. [link]
31. Zarei, S., and Masoumi, T. (2017). The mediating role of emotional intelligence in the relationship between family emotional climate and achievement motivation. Cognitive Psychology and Psychiatry, 4 (4), 57-68. [link]

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به آسیب‌شناسی، مشاوره و غنی‌سازی خانواده می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 CC BY-NC 4.0 | Family Pathology, Counseling and Enrichment Journal

Designed & Developed by : Yektaweb