دوره 3، شماره 2 - ( 12-1396 )                   جلد 3 شماره 2 صفحات 119-138 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Ajeli Lahiji L, Besharat M A. Prediction of family function and life quality based on the attachment styles of couples. fpcej. 2018; 3 (2) :119-138
URL: http://fpcej.ir/article-1-172-fa.html
لاهیجی لاله، بشارت محمد علی. پیش‌بینی کارکرد خانواده و کیفیت زندگی بر پایه شیوِه‌های دل‌بستگی زوجین. آسیب شناسی، مشاوره و غنی سازی خانواده. 1396; 3 (2) :119-138

URL: http://fpcej.ir/article-1-172-fa.html


1- کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، گروه روانشناسی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد، شیراز، ایران ، lalehlahiji@gmail.com
2- استاد روان‌شناسی بالینی، گروه روان‌شناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
چکیده:   (4661 مشاهده)
شیوه‌های دل‌بستگی زمینه­ساز خانواده­ای سالم هستند ازاین‌رو هدف از پژوهش حاضر، پیش­بینی کارکرد خانواده و کیفیت زندگی با توجه به شیوه‌های دل‌بستگی ­زوجین شهر شیراز بود. روش پژوهش همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش همه زوجین متأهل شهر شیراز در سال (1396-97) بودند که با به‌کارگیری روش نمونه­گیری تصادفی انتخاب شدند. پرسشنامه سنجش کارکرد خانواده اپستین، بیشاپ و لوین (1978) و کیفیت زندگی ویر و شربورن (1992) و شیوه‌های دل‌بستگی کولینز و رید (1990) اجرا شد. سپس یافته­های مربوط به فرضیه­های پژوهش شامل ضرایب همبستگی ساده و رگرسیـــون چندگانه میان متغیرهای پیش­بین و ملاک به روش ورود و گام‌به‌گام بررسی گردید. برآیندها نشان داد که میان دل‌بستگی ایمن و کارکرد خانواده (008/0p=،25/0 r=) رابطه مثبت، میان دل‌بستگی دوسوگرا و کارکرد خانواده (04/0p=، 19/0- r=) رابطه منفی و میان دل‌بستگی اجتنابی و کارکرد خانواده رابطه وجود دارد و کیفیت زندگی (03/0p=،21/0- r=) به‌صورت مثبت، میان دل‌بستگی ایمن و کیفیت زندگی (02/0p=،22/0 r=) رابطه مثبت، میان دل‌بستگی دوسوگرا و کیفیت زندگی (05/0p=،18/0-r=) رابطه منفی و میان دل‌بستگی اجتنابی و کیفیت زندگی (001/0p=،28/0 -r=) رابطه منفی و معنی­دار وجود دارد. 29% واریانس کارکرد خانواده به‌وسیله‌ی، دل‌بستگی ایمن و اجتنابی تبیین می­شود و 24% واریانس کیفیت زندگی به‌وسیله‌ی شیوه‌های دل‌بستگی (ایمن، دوسوگرا و اجتنابی) تبیین می­شود. همچنین 20% واریانس کیفیت زندگی به‌وسیله‌ی دلبستگی­اجتنابی و دل‌بستگی ایمن تبیین می­شود.  یافته­های این پژوهش، می­تواند توسط متخصصان خانواده­درمانی در مشاوره پیش از ازدواج در شناخت هرچه بهتر زوجین سودمند باشد.

 
متن کامل [PDF 1354 kb]   (2165 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي

فهرست منابع
1. اقوامی، مریم السادات و خواجوند خوشلی، افسانه. (۱۳۹۵). بررسی رابطه سبک‌های دل‌بستگی با کیفیت زندگی کتابداران شهرستان شاهرود، اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی، اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شادگان، https://www.civilica.com/Paper-PCEC01-PCEC01_112.html
2. امانی، احمد. قربانی، آزاد. (1394). تبیین مدل نظری برای سبک‌های فرزند پروری، سبک‌های دل‌بستگی و خودمتمایزسازی زوجین. فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی، 6(21).
3. اکبر زاده عبدالجبار، حسن. حسین پور لنگرودی، فاطمه. مصباح، نسرین (1389). بررسی رابطه شیوه های دل‌بستگی با نگرش نسبت به ازدواجو مهارت حل تعارض در دانشجویان مجرد کارشناسی دانشگاه تهران. زن و مطالعات خانواده. 2(8):54-3
4. اصلانی، خالد. صمدی فرد، آذر. سودانی، منصور. (1394). آزمودن مدل طرح‌واره‌ های ناسازگار اولیه حوزه بریدگی و طرد و رضایت زناشویی با میانجی‌گری شیوه دل‌بستگی ناایمن و افسردگی. مشاوره و روان درمانی خانواده، 5(1):94-114.
5. اعتمادی، عذرا. سعادت، سجاد. (1394). نقش سلامت خانواده و سبک‌های دل‌بستگی در پیش‌بینی خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان. دوماهنامه علمی- پژوهشی راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، ۸ (۴): ۱۹۵-۲۰۱
6. بهاری، زهرا. (1394). نقش شیوه زندگی در رضایت زناشویی زوجین. فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی، 6، (22):1-21
7. باغبان، محمد. قادری، زهرا. رفاهی، ژاله. (1394). تاثیر آموزش به شیوه رویکرد هیجان مدار بر صمیمیت زوجین. دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، 16(2): 77-83
8. پاکدامن، شهلا. (1380). بررسی ارتباط بین دل‌بستگی و جامعه طلبی در نوجوانی، پایان نامه دکترای روانشناسی، دانشگاه تهران.
9. پروندی علی، عارفی مختار، مرادی اسما. (1395). نقش عملکرد خانواده و الگوهای ارتباطی زوجین در پیش‌بینی رضایت زناشویی. آسیب شناسی، مشاوره و غنی سازی خانواده. ۲ (۱): ۵۴-۶۵
10. تبریزی، مصطفی. (1391). فرهنگ نامه توصیفی خانواده و خانواده درمانی. تهران، انتشارات فروزان
11. ثنایی، باقر و همکاران، مقیاس های سنجش خانواده و ازدواج، انتشارات بعثت، 1387.
12. خوش‌لهجه صدق، مریم و صلیبی، ژاسنت. (1394). بررسی رابطه سبکشیوه های دل‌بستگی و سلامت عمومی با رضایتمندی زناشویی در کارکنان زن متأهل دانشگاه تربیت مدرس. جامعه پژوهی فرهنگی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 6(1): 75 -107
13. شهابی زاده، فاطمه. مطاهری، محمدعلی. (1391.) دل‌بستگی ادراک شده دوران کودکی، کنش ورزی خانواده و مقابله مذهبی. روانشناسی تحولی، 2:221-234.
14. دانشور حسینی، نیرالسادات. مهدوی، فائزه. (1390). مدل معادله ساختاری کیفیت رابطه زناشویی بر اساسبر پایه ویژگی های روان‌شناختی همسران. پایان نامه ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر.
15. ذخیره‌داری، ندا. محمدی پور، محمد. علیزاده موسوی، ابراهیم. (1392). بررسی رابطه بین عوامل فردی-خانوادگی با عملکرد ازدواج در کارکنان بانک.
16. ساکی، خدیجه و بهنام مکوندی. (۱۳۹۴). رابطه بین سبک‌های دل‌بستگی و نگرش مذهبی با عملکرد خانواده، اولین کنگره بین المللی روانشناسی وعلوم تربیتی با رویکرد اسلامی، اردبیل، کانون فرهنگی مناجات اردبیل
17. صالحی، تهمینه . دهقان نیری، ناهید. (1390). ارتباط اضطراب و کیفیت زندگی در دانشجویان مقیم خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی تهرن. پایش، 10(2): 175-181
18. عبدی، محمدرضا. خوش‌کنش، ابوالقاسم. تقی پور، ابراهیم. محمدی، روح اله. (1391). بررسی شیوه دل‌بستگی و رضایت زناشویی افراد متأهل درگیر خیانت اینترنتی. فصلنامه مطالعات روانشناختی، 8(1) 1.
19. رضا پور میرصا ، یا عین ، ابراهیم. آیین پر ، ندا. حشم فاطمه (1393) اثرر بخشی بر درمان مبتنی بر دل‌بست برعملکرد مادران دارای سبک‌های دل‌بستگی ناایم فصلنامه مطالعات روانشناسی بالینی، 15(4
20. محمدی، شهناز. باباپور، تینا. علیپور فر، فرشید. (1393). نقش پیش بین شیوه های هویت و پنج عامل شخصیت در تعارضات زناشویی زوجین 20 تا 40 ساله، فصلنامه ی پژوهش‌های مشاوره، 13 (49).
21. نریمانی، محمد. یوسفی، فاطمه. کاظمی، رضا. (1393). نقش سبک‌های دل‌بستگی و کیفیت زندگی در پیش‌بینی بهزیستی روان‌شناختی نوجوانان مبتلا به ناتوانی‌های یادگیری. ناتوانی‌های یادگیری، 3 (4).124-142
22. نظری ، علی‌محمد. ثنایی ذاکر ، باقر. پروری، آتنا. (1391). بررسی و مقایسه عملکرد خانواده‌های عادی و معتادان در شهرستان جویبار. دولتی - وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت معلم - تهران - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی . کارشناسی ارشد
23. نوعی ایران، لیلا. محمود علیلو، مجید. (1394). پیش‌بینی کیفیت زندگی و شادکامی بر مبنای سبک های دل‌بستگی در زوجین متاهل شهر تبریز. پژوهش توانبخشی در پرستاری،1(4):69 -60
24. نیلفروشان، پریسا. احمدی، سیداحمد. فاتحی زاده ، مریم. عابدی، محمدرضا. قاسمی، وحید (1393). تأثیر هم‌زمان عامل عمومی شخصیت و ابعاد دل‌بستگی بر کیفیت رابطه. دوفصلنامه ی مشاوره و روان درمانی خانواده، 4، 3(15): 473-507

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به آسیب شناسی، مشاوره و غنی سازی خانواده می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2021 CC BY-NC 4.0 | Family Pathology, Counseling and Enrichment

Designed & Developed by : Yektaweb