راهنمای نگارش مقاله : راهنمای نگارش مقاله توسط نویسندگان

راهنمای نویسندگان
دو فصلنامه «آسیب‌شناسی، مشاوره و غنی‌سازی خانواده»  به‌منظور گسترش دانش و پژوهش اصیل در زمینه‌های گوناگون دانش مشاوره و روان‌شناسی با تأکید بر مشاوره خانواده، بهبود رابطه زوجین، بهبود ارتباط خانواده و درمان آسیب‌های خانواده از سوی پژوهشگران و متخصصین رشته‌های مشاوره، روان‌شناسی، مددکاری و روان‌پزشکی فعال است.
 
مجله مقالات اصیل پژوهشی، مقالات مروری، گزارش مورد و نامه به سردبیر را برای چاپ می‌پذیرد؛ در مقالات مروری نویسنده باید در آن موضوع، تخصص و ورزیدگی کافی داشته و دست‌کم به سه مقاله چاپ‌شده خود در مجلات معتبر علمی- پژوهشی در ارتباط با همان موضوع، اشاره‌کرده باشد. افزون بر آن، در تدوین این مقالات باید به بیش از چهل منبع استناد شده و محتوای آن‌ها واجد نوآوری باشد.
 
مقاله‌های ارسالی باید درزمینۀ تخصصی مجله و دارای جنبه آموزشی یا پژوهشی و دستاورد طرح پژوهشی یا رساله در مقاطع تحصیلات تکمیلی باشد.
مقاله‌های برگرفته از رساله‌های دانشجویان با نام استاد راهنما، مشاوران و دانشجو و با تائید استاد راهنما منتشر می‌شود.
 
 
یادآوری پاره‌ای از موازین اخلاقی و حقوقی
 
آرا و دیدگاه‌های نوشته‌شده در مقالات، بازگوکننده دیدگاه‌های مجله نیست؛ مسئولیت صحت‌وسقم مطالب مقاله از دید علمی و حقوقی و مسئولیت آراء و نظرات ارائه‌شده به عهده نویسندۀ مسئول است و چاپ مقاله به معنی تائید همه مطالب آن نیست.
مسئولیت هر مقاله ازنظر چیدمان نام‌ها و پیگیری بر دوش نویسنده مسئول آن خواهد بود. شمار و رده نویسندگان مقاله به همان صورتی که در رونوشت نخستین و هنگام ارائه به دفتر مجله مشخص‌شده، موردقبول است و درخواست حذف یا تغییر در چیدمان نام‌های نویسندگان شدنی نیست.
مسؤولیت کامل مطالب چاپ‌شده و منابع آن از دیدگاه اخلاقی و حقوقی بر دوش نویسنده (گان) خواهد بود و مسؤولیت اخلاقی و حقوقی نبود درج نام و نام خانوادگی دیگر پژوهشگران در مقاله بر دوش نویسنده مسئول خواهد بود.
در مقالاتی که دستاورد پژوهش‌هایی از نوع کار آزمایی بالینی با خانواده هستند، ویژگی‌های مراجعین مانند نام‌ها، شماره پروندۀ خانوادگی در مراکز مشاوره و غیره در متن مقاله و همچنین در عکس‌های ارسالی، ذکر نشود. درصورتی‌که پژوهش بر روی انسان انجام‌شده است، در بخش «مواد و روش‌ها»، موضوع اخذ رضایت آگاهانه آزمودنی‌ها و خانواده ذکر شود. درباره مقالاتی که دستاورد پژوهش اپیدمیولوژیک یا کار آزمایی بالینی خانوادگی هستند، کپی یا فایل اسکن شده مجوز کمیته اخلاق در پژوهش مؤسسه مربوطه و رضایت خانواده‌ها نیز به همراه مقاله ارسال شود.
فرم تعهدنامه با امضای نویسنده (گان)، تکمیل و اسکن شده و به‌ضمیمۀ مقاله ارسال گردد، مبنی بر این‌که مقاله ارسالی در مجلات داخل کشور پذیرفته‌نشده و یا به چاپ نرسیده و نیز هم‌زمان به مجله دیگری ارسال نشده است. تا هنگام دریافت پاسخ نهایی از این مجله، مقاله نباید برای نشریه دیگری ارسال گردد و در صورت ارسال به مجلات دیگر مدیرمسئول و سردبیر مجله مشاوره و روان‌درمانی خانواده خود را موظف می‌دانند، حق داوری و جریمه را از نویسندۀ مسئول مقاله بگیرند و نام نویسنده را به‌عنوان متخلف به تمام سردبیران مجلات داخلی کشور اعلام کنند.
 
 
راهنمای نگارش مقاله
 
پیش روگیری رهنمودهای زیر در ساماندهی مقاله الزامی است.
مقالاتی که بر اساس مندرجات این راهنما تهیه نشده و مطابقت نداشته باشند، بررسی نخواهند شد.
 
 
اصول تایپ مقاله
مقاله باید با نرم‌افزار Microsoft Office Word 2003 or 2007 در صفحاتی با اندازه B5
با رعایت کامل اصول آیین نگارش تایپ‌شده، از اشتباه‌های املایی و دستوری پیراسته شده و با توجه به نکته‌های زیر سامان داده شود.
شمار صفحات از 20 فراتر نرود.
متن چکیده با قلم B Nazanin 10 و واژه «چکیده» در نخستین خط Bold گردد. نوشتن «کلیدواژه‌ها» به‌صورت تک‌واژه‌ای الزامی است. همچنین، متن چکیده انگلیسی Abstract با قلم Times New Roman 9 و واژه Abstract در نخستین خط Bold گردد.
نوشتن Key Words الزامی است.
بایسته است متن چکیده فاقد اشتباه گرامری باشد.
متن اصلی مقاله با قلم B Zar 13 و بافاصله خطوط Line Spacing | sigle 1.1 و حاشیه‌های «بالا، پایین، چپ و راست=5/ 2سانتی‌متر» تایپ‌شده و تنظیم گردد.
جداول، شکل‌ها و سطر بالای جدول با قلم B Zar 12 تایپ و وسط‌چین شود و سطر بالا Bold شود، محتوای جداول با قلم B Nazanin 10 نوشته شود.
منابع فارسی با قلم B Zar 12 و منابع انگلیسی قلم Times New Roman 11 تایپ شود.
 
 
محتوای مقاله
 
صفحه نخست (پیش از عنوان و چکیده‌ها)
صفحه نخست دربرگیرنده عنوان مقاله و مشخصات نویسندگان به فارسی و انگلیسی باشد
 
نام و نام خانوادگی، رشته و تخصص، مرتبه علمی، گروه یا بخش، دانشکده، دانشگاه، شهر، کشور. پست الکترونیکی
Academic degree, department, faculty, university, city, country. Email
 
در این صفحه باید شماره تلفن ثابت و همراه نویسنده مسئول مشخص‌شده باشد.
 
 
صفحه دوم (عنوان و چکیده)
عنوان (به فارسی و انگلیسی): با قلم 12 B Titr، عنوان متناسب با زمینه فعالیت مجله باشد
چکیده دست‌کم 150 واژه و حداکثر250 واژه باشد و در یک‌ پاراگراف منسجم با نگارش روان و رسا نوشته شود
چکیده باید دربرگیرنده مؤلفه‌های ذیل باشد
زمینه (پیشگفتار): با اشاره به ضرورت انجام پژوهش
هدف: همخوان با فرضیه‌ها/ پرسش‌های پژوهش
روش: دربرگیرنده طرح پژوهش، جامعه آماری با قید محدوده زمانی و مکانی؛ روش نمونه‌گیری و اندازه نمونه، ابزار (ها) با درج نام سازنده (گان) و سال ساخت و روش تحلیل داده‌ها است (در روش تحلیل داده‌ها نام آزمون‌های آماری به نحو کامل نوشته شود)
یافته‌ها: در پژوهش‌های کمی با درج علائم ریاضی ضرایب و سطح معنی‌داری
نتیجه‌گیری: بر پایه یافته‌ها و با توجه به جامعه آماری و نتیجه پژوهش باشد.
واژه کلیدها: به ترتیب حروف الفبا (۳ تا ۵ واژه)، واژه‌ها غیر مرکب باشد و با ویرگول جدا شوند
چکیده انگلیسی دقیقاً برابر با چکیده فارسی باشد
 
 
مقدمه
بیان مسئله: اهمیت و ضرورت انجام پژوهش به گونه روشن و با توجه به جامعه آماری نوشته شود و پس از توضیح درباره خلأ پژوهش و اشاره به تازه‌های پژوهش، اهداف پژوهش روشن گردد.
 
در نوشتن مبانی، پهنۀ نظری و پیشینه پژوهش درباره متغیرها ترتیب هر متغیر در عنوان رعایت گردد؛ مبانی، پهنۀ نظری و پیشینه هر متغیر به ترتیب در پاراگراف‌های جداگانه نوشته شود.
در پایان مقدمه پرسش (ها) و یا فرضیه (های) پژوهش در سطرهای جداگانه نوشته شود
 
متن مقاله به فارسی نوشته شود و از نگارش واژه‌های لاتین به‌صورت فارسی بی‌چون‌وچرا پرهیز گردد؛ مگر در مواردی که هیچ جایگزین پذیرفته‌شده‌ای برای واژۀ موردنظر یافت نشود.
در متن فارسی از نوشتن علائم اختصاری انگلیسی پرهیز شود.
معادل اصلی (انگلیسی) همه واژگان اصلی و تخصصی در پانویس با قلم 10 Times New Roman درج گردد؛ بدیهی است که هم‌ارز لاتین یک واژه خاص، تنها یک‌بار و در نخستین به‌کارگیری کلمۀ فارسی آن نوشته می‌شود.
برای منابعی نیز که به‌طور مستقیم ارجاع داده نشده‌اند، پانویس (نام خانوادگی و حرف اول نام نویسنده) درج گردد
پانویس‌های مربوط به نام نویسندگان/ پژوهشگران (در صورت موجود بودن آن در بخش منابع) حذف شود (نوشته نشود)
 
روش
 
مشتمل بر طرح یا روش پژوهش؛ جامعه آماری با قید محدوده زمانی و مکانی ؛ تعداد جامعه آماری؛ روش نمونه‌گیری و نحوه تعیین تعداد نمونه آماری؛ حجم نمونه؛ معیارهای حذف و انتخاب آزمودنی‌ها باشد
 
 
ابزارها
اطلاعاتی کامل درباره طراح، سال طراحی ابزار، معرفی آزمون، تعداد و مؤلفه‌های (خرده مقیاس‌های) آن و شمارۀ پرسش‌ها یا گویه های مربوط به هر مؤلفه، قابلیت اعتماد (پایایی) و درستی (روایی)، شیوه اجرا و نمره‌گذاری به‌طور کامل ارائه گردد.
پایایی ابزارها با نمونۀ پژوهش برای ابزار و همه مؤلفه‌های ابزار نوشته شود
معادل اصلی (انگلیسی) نام ابزار، سازنده و مؤلفه‌های ابزار در پانویس نوشته شود
 
اگر پژوهش آزمایشی است ذیل عنوان (مداخله/مداخله‌ها) شرح مداخله در هر یک از نشست‌ها مداخله به‌طور مختصر در پاراگراف‌های جداگانه ارائه گرد (شرح هر نشست مشتمل بر رئوس اقدامات و هدف هر اقدام باشد.)
 
 
شیوۀ اجرای پژوهش
دربرگیرنده توضیحاتی روشن دربارۀ روند انجام پژوهش باشد. در این بخش زمان و مکان اجرای پژوهش و مصادیق رعایت اصول اخلاق حرفه‌ای بیان شود. در پایان این بخش به‌صورت کامل شیوه تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با قید نام کامل آزمون‌های آماری (به فارسی) و نام نرم‌افزارهای بکار بسته نوشته شود
 
 
یافته‌ها
 
با نوشتن مشخصات جمعیت شناختی نمونه پژوهش آغاز گردد (در حد یک پاراگراف)
نتایج پژوهش همراه با جدول‌ها و نمودارهای ضروری مطابق ضوابط و الگوهای APA ارائه گردد. تطبیق دهی شکلی این بخش با جداول موجود در مقاله‌های انتشاریافته در شماره‌های پیشین مجله الزامی است.
 
جداول، شکل‌ها و سطر بالای جدول با قلم B Zar 12 تایپ و وسط‌چین شود و سطر بالا Bold شود، محتوای جداول با قلم B Nazanin 10 نوشته شود.
 
تعداد جداول و نمودارها باید متناسب با اندازه مقاله باشد. از آوردن جداول و نمودارهایی که به اطلاعات و داده‌های آن‌ها در متن مقاله به‌طور کامل اشاره‌شده است، اجتناب گردد. جداول و نمودارها باید دارای عنوان کامل بوده و همانند متن اصلی با نرم‌افزار Microsoft Word 2003 or 2007 و با کیفیت مطلوب و اعداد فارسی تایپ‌شده و هر جدول و نمودار در متن مقاله درج شود. در زیر هر جدول توضیح مختصری راجع به آن ذکر گردد.
عکس: عکس‌های ارسالی باید با فرمت JPG و از کیفیت مطلوبی برخوردار باشند.
 
 
بحث و نتیجه‌گیری
 
در این بخش از تکرار پرسش‌ها، فرضیات و داده یافته‌های آماری پژوهش خودداری و فقط به نتایج حاصل از آزمون آن‌ها اشاره شود.
یافته‌ها با پیشینه هم سنجی و نتایج تبیین گردد؛ شبهت و تفاوت یافته‌های پژوهش با یافته‌های پژوهش‌های پیشین روشن گردد.
محدودیت‌ها، پیشنهاد‌ها و راه‌کارها موردبحث قرار گیرد.
 
 
سپاسگزاری
در پایان پس از قدردانی لازم نام رساله یا طرح مأخذ نوشته شود و درصورتی‌که مقاله، نتیجه انجام طرح تحقیقاتی بوده و بودجه آن به‌وسیلۀ سازمان یا مرکز خاصی تأمین‌شده باشد، لازم است شماره طرح تحقیقاتی و نام مرکز تأمین‌کننده بودجه طرح، قید گردد.
 
 
منابع
منابع باید مطابق ضوابط APA شوند
افزون بر درج منابع فارسی، صورت انگلیسی منابع فارسی (ذیل عنوان References in Persian) در پایان منابع نهاده شود؛ پس منابع در سه بخش 1. منابع فارسی 2. References و 3. References in Persian مطابق ضوابط APA نوشته شود
به‌روز بودن منابع ضروری است (بیش از ده سال از انتشار منابع نگذشته باشد.)
مقاله
 
 
نکات مهم
همه مقالات منطبق با شرایط فوق بلافاصله پس از دریافت، اعلام وصول‌شده و پس از بررسی در هیئت تحریریه مجله و انتخاب داوران جهت ارزیابی، برای داوران ارسال می‌گردد. لازم به ذکر است مقالات دریافت شده، نخست به‌وسیلۀ سردبیر بررسی‌شده و در صورت انطباق با معیارهای مجله در هیئت تحریریه موردبررسی قرار می‌گیرند، سپس به‌منظور ارزیابی به‌صورت بی‌نام برای دو تا سه نفر از داوران صاحب‌نظر ارسال خواهد شد، پس از بررسی نتایج داوری در هیئت تحریریه و در صورت کسب امتیاز لازم، مقاله در نوبت چاپ قرارگرفته و طی نامه رسمی به اطلاع نویسنده مسئول مقاله خواهد رسید. به‌علاوه، مجله در ویراستاری، درج و یا نبود درج مقالات آزاد است.
شایان‌ذکر است آرا و نظرهای مندرج در نوشته‌ها، مبین نظرها و آرای مجله نیست؛ ترتیب مقالات به ارزش علمی و یا شخصیت نویسندگان ارتباطی ندارد؛ مسؤولیت محتوای مقالات به عهده نویسنده (گان) است؛ مجله در ویراستاری، تلخیص و تنظیم مطالب آزاد است؛ و نقل مطالب مجله با ذکر مأخذ بلامانع است.
 
 
 
هزینۀ چاپ مقاله  ۲5۰ هزار تومان است؛ برای چاپ مقاله درج امضای زندۀ نویسندگان در فرم تعهدنامه ضروری است.
 نشریه تنها به صورت الکترونیکی منتشر می شود و فاقد نسخه چاپی است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله آسیب شناسی، مشاوره و غنی سازی خانواده می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2020 All Rights Reserved | Family Pathology, Counseling and Enrichment Journal

Designed & Developed by : Yektaweb