دوره 7، شماره 1 - ( 6-1400 )                   جلد 7 شماره 1 صفحات 75-55 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- استادیار مشاوره، دانشگاه علم و هنر یزد، یزد، ایران. ، a.abooei@tea.sau.ac.ir
2- دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه علم و هنر یزد، یزد، ایران.
چکیده:   (515 مشاهده)
محیط کار و خانواده به‌عنوان دو قطب اصلی زندگی در دهه حاضر درگیر همه‌گیری کووید ۱۹ شد و عوامل زیادی همچون تعارض، سازگاری، تنیدگی و غیره را تحت تأثیر قرار داد. هدف از پژوهش حاضر، پیش‌بینی تعارض کار - خانواده بر اساس تنیدگی شغلی، شفقت به خود و سازگاری زناشویی در بین آموزگاران زن در همه‌گیری کووید ۱۹ بود. پژوهش توصیفی با طرح همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه آموزگاران زن شهر تفت که از بین آن‌ها تعداد 250 معلم زن به روش نمونه‌گیری در دسترس به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. پرسشنامه تعارض کار خانواده (Carlson, Grzywacz& Zivnuska, 2000)، پرسشنامه شفقت ورزی به خود (Neff, 2003) پرسشنامه سازگاری زناشویی، (Spannier,1976) و پرسشنامه تنیدگی شغلی (Osipow,1987) آزمودنی‌ها تکمیل شد. داده‌ها با ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام‌به‌گام با نرم‌افزارSpss نسخه 23 تحلیل شد. نتایج نشان داد سازگاری زناشویی پیش‌بینی کننده منفی و معنی‌دار تعارض کار-خانواده است (309/0=R2،01/0p<، 52/10-t=،555/0-β=) و با یک واحد استاندارد افزایش در سازگاری زناشویی، 555/0 واحد استاندارد تعارض کار- خانواده کاهش پیدا می‌کند. همچنین نتایج نشان داد تنیدگی شغلی پیش‌بینی کننده مثبت و معنی‌دار تعارض کار-خانواده است (063/0=R2،01/0p<، 96/4t=،326/0β=) و با یک واحد استاندارد افزایش در تنیدگی شغلی، 326/0 واحد استاندارد تعارض کار- خانواده افزایش پیدا می‌کند. نتیجه اینکه افزایش تنیدگی شغلی افزایش تعارض کار خانواده را در پی دارد درحالی‌که افزایش سازگاری زناشویی کاهش‌دهنده تعارض کار-خانواده بود بنابراین توجه به این‌گونه متغیرها جهت شناخت تأثیرات آنان بر خانواده در مراکز مشاوره و روان‌شناسی ضروری به نظر می‌رسد.
شماره‌ی مقاله: 59
     
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.