دوره 4، شماره 2 - ( 12-1397 )                   جلد 4 شماره 2 صفحات 107-122 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- کارشناسی ارشد روان‌شناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.
2- استاد گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران. ، aghaeipsy@gmail.com
3- استادیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.
چکیده:   (2179 مشاهده)
بروز خیانت و ایجاد روابط فرازناشویی در زوجین، زندگی زناشویی و سازگاری زوجین را با مخاطره جدی مواجه می‌سازد. بر این اساس پژوهش حاضر با هدف مقایسه هوش اخلاقی و سبک‌های دل‌بستگی در متأهلین با و بدون روابط فرازناشویی صورت گرفت. طرح پژوهش از نوع علی- مقایسه‌ای بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل همه زنان و مردان متأهل مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره شهر اصفهان در بهار 1397 بود که از میان آن‌ها تعداد (58 مرد و 50 زن دارای روابط فرازناشویی) و تعداد (59 مرد 49 زن بدون رابطه فرازناشویی) به روش نمونه‌گیری در دسترس به‌عنوان نمونه‌های پژوهش انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه هوش اخلاقی (لنیک و کیل، 2005) و پرسشنامه سبک دل‌بستگی بزرگ‌سالان (کولینز ورید، 1990) استفاده شد. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از تحلیل آزمون t گروه‌های مستقل استفاده شد. نتایج تحلیل نشان داد که دو گروه متأهلین دارای روابط فرازناشویی و بدون روابط فرازناشویی در متغیرهای هوش اخلاقی و سبک‌های دل‌بستگی با هم تفاوت معنی‌داری دارند (05/0>P). بدین‌صورت که گروه دارای رابطه فرازناشویی دارای هوش اخلاقی پایین‌تری هستند. همچنین متأهلین دارای رابطه فرازناشویی در سنجش با متأهلین فاقد رابطه فرازناشویی، دارای دل‌بستگی ایمن و اجتنابی پائین و دل‌بستگی اضطرابی-دوسوگرا بالاتری بودند. با توجه به برآیندهای پژوهش حاضر، لازم است عوامل ایجادکننده روابط فرازناشویی در متأهلین شناسایی و سپس با به‌کارگیری زوج‌درمانی، تلاش شود تا با بهبود سازگاری زناشویی و دل‌بستگی در این زوجین، عشق و علاقه میان آن‌ها نیز افزایش یابد.
 
متن کامل [PDF 1125 kb]   (623 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي

فهرست منابع
1. آراسته، حمیدرضا؛ جعفری راد، علی؛ عزیزی شمامی، مصطفی؛ محمدی جوزانی، زهره. (1389). بررسی وضعیت هوش اخلاقی دانشجویان، فصلنامه راهبرد فرهنگ، 10(11): 201-211.
2. بهادری جهرمی، ثمینه؛ پایان، سهیلا؛ دشت‌بزرگی، زهرا. (1396). پیش‌بینی تمایل به روابط فرازناشویی در میان پرستاران بر اساس هوش اخلاقی و برخی عوامل زمینه‌ساز، مجله اخلاق پزشکی، 11(41): 57-67.
3. پاک‌دامن، شهلا. (1380). بررسی ارتباط میان دل‌بستگی و جامعه طلبی در نوجوانی، رساله دکتری روان‌شناسی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران.
4. جاویدنیا، نفیسه؛ گلزاری، محمود؛ برجعلی، احمد. (1392). بررسی رابطه میان ویژگی های شخصیتی و میزان رضایت زناشویی در زنان غیرمتعهد مراجعه‌کننده به مرکز مشاوره شهرستان گرمسار، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.
5. رحیم نهال، زهره؛ دهقان، زهرا؛ نورمحمدی، سیدمحمد. (1393). بررسی رابطه سبک های دل‌بستگی با تعارضات زناشویی وروابط فرازناشویی در زوج های مراجعه‌کننده به خانه های سلامت شهر تهران، پژوهشکده خانواده، دانشگاه شهید بهشتی.
6. رضایی جمالویی، حسن؛ حسنی، جعفر؛ نورمحمدی نجف‌آبادی، محمد. (1398). نقش سبک‌های دل‌بستگی در رفتارهای پرخطر نوجوانان پسر مقطع متوسطه دوم، مجله دانش و پژوهش در روان‌شناسی کاربردی، 20(1): 121-112.
7. رضوانی زاده، اکرم؛ اسلانی کتولی، انسیه. (1395). پیش بینی روابط فرازناشویی از روی سبک های دل‌بستگی، عزت نفس و میزان خودشیفتگی در میان دانشجویان متاهل، مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری، 2: 36-45.
8. عبدی، محمدرضا؛ خوش‌منش، ابوالقاسم؛ تقی پور، ابراهیم؛ محمدی، روح الله. (1391). بررسی سبک دل‌بستگی و رضایت زناشویی افراد متأهل درگیر خیانت اینترنتی، مجله مطالعات روانشناختی، 9(3): 135-158.
9. فاضل همدانی، نغمه؛ قربان جهرمی، رضا. (1397). اثربخشی گروه درمان گری به روش تحلیل رفتار متقابل بر نظم جویی شناختی هیجان و صمیمیت زناشویی زنان آسیب‌دیده از خیانت همسر، فصلنامه علمی پژوهشی علوم روانشناختی، ۱۷ (۷۰): ۷۴۵-۷۵۳.
10. فتحی، منصور؛ فکرآزاد، حسین؛ غفاری، غلامرضا؛ بوالهری، جعفر. (1392). شناسایی عوامل زمینه‌ساز بی‌وفایی زناشویی مردان. مجله رفاه اجتماعی، ۱۳ (۵۱): ۱۰۹-۱۳۱.
11. قزوینی، مریم؛ خدابخشی کولایی، آناهیتا؛ منصور، لادن؛ خوش کنش، ابوالقاسم. (1394). مقایسه‌‌ رضایت زناشویی و هوش اخلاقی و رابطه‌ی آن با عدم تعهد اخلاقی در مردان، مجله پژوهش در دین و سلامت، 1(4): 4-11.
12. کمال‌جو، علی؛ نریمانی، محمد؛ عطادوخت، اکبر؛ ابوالقاسمی، عباس. (1395). پیش بینی روابط فرازناشویی براساس هوش معنوی، هوش اخلاقی، رضایت زناشویی واستفاده از شبکه‌های مجازی اجتماعی با نقش تعدیل کنندگی جنسیت، مجله مشاوره وروان درمانی خانواده، 6(2): 39-67.
13. گل‌محمدیان، محسن؛ فرح‌بخش، کیومرث؛ اسماعیلی، معصومه. (1392). اثر بخشی آموزش هوش اخلاقی، معنوی وفرهنگی برناسازگاری زناشویی زنان، فصلنامه مشاوره وروان درمانی خانواده، سال 3(2): 209-233.

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.