دوره 1، شماره 2 - ( پاییز و زمستان 1394 )                   جلد 1 شماره 2 صفحات 59-73 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران ، m.qaffari@umz.ac.ir
چکیده:   (3632 مشاهده)

در حوزه ی تاب آوری خانواده، ابتدا مدل تاب‌آوری استرس، سازگاری و انطباق خانواده مطرح شد که مدل انطباق خانواده (عوامل محافظ خانواده) به طور مستقیم از آن استخراج شد. هدف این پژوهش بررسی پایایی، روایی و تحلیل عاملی تأییدی نسخه فارسی سیاهه عوامل محافظ خانواده در یک نمونه از دانشجویان ایرانی بود. نمونه ای شامل دویست و هفتاد و شش نفر دانشجوی متأهل (177 زن، 99 مرد) به طور داوطلب و بدون دریافت هزینه در دامنه سنی 19 تا 38 سال (24/3 ± 19/24) از طریق روش نمونه گیری سهل الوصول از دانشگاه های مازندران انتخاب شدند و ‌فرم مشخصات دموگرافیک، ‌سیاهه عوامل محافظ خانواده (IFPF؛ گاردنر، هیوبر، استاینر، واسکوئز و سویج، 2008)، مقیاس توانمندی های خانواده (FSS؛ شام، بولمن، یوریچ و هاچ، 2001) و پرسشنامه تعارض زناشویی (MCQ؛ ثنایی ذاکر، 1379) را تکمیل کردند. نتایج تحلیل عاملی تأییدی، ساختار عاملی نسخه فارسی سیاهه ی عوامل خانواده را تأیید کرد. روایی همگرا و واگرای سیاهه عوامل محافظ خانواده (IFPF) از طریق اجرای مقیاس توانمندی خانواده (FSS) و پرسشنامه تعارض زناشویی (MCQ) در مورد آزمودنی ها محاسبه شد و نتایج معنی دار بود. همسانی درونی به دست آمده قابل قبول بود (آلفای کرونباخ = 91/0). پایایی بازآزمایی سیاهه عوامل محافظ خانواده (IFPF) بر اساس نتایج دو بار اجرای آزمون 83/0 محاسبه شد. در نتیجه می توان گفت نسخه فارسی سیاهه عوامل محافظ خانواده واجد ویژگی های روانسنجی مناسبی است.

متن کامل [PDF 1013 kb]   (754 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي

فهرست منابع
1. افخمی، ایمانه، بهرامی، فاطمه و فاتحی زاده، مریم السادات (1386). بررسی رابطه بین میزان بخشودگی و تعارض زناشویی زوجین در استان یزد. خانواده پژوهی، 3(9): 442-431.
3. ثنایی ذاکر، باقر (1379). مقیاس های سنجش خانواده و ازدواج. تهران: انتشارات بعثت.
5. قاسمی، وحید (1389). مدل سازی معادلات ساختاری در پژوهش های علوم اجتماعی با کاربرد AMOS. تهران: جامعه شناسان.