دوره 1، شماره 2 - ( پاییز و زمستان 1394 )                   جلد 1 شماره 2 صفحات 25-33 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


کارشناس ارشد روانشناسی بالینی و مدرس دانشگاه ، h.pordel2@yahoo.com
چکیده:   (1929 مشاهده)

مقدمه: خطرپذیری و رفتارهای ناسازگار نگرانی والدین، روانشناسان، مدارس، پلیس و نهادهای متولی امور اجتماعی است. هزینه­های ناشی از این رفتارهای پرخطر بسیار سنگین و گاه جبران ناپذیر است. از طرفی تحقیقات نشان از فزونی رفتارهای پرخطر در دوره نوجوانی دارد. مجموع این عوامل توجه محققان را به سمت عوامل محافظت­کننده در برابر رفتارهای پرخطر و تمرکز آنان را بر دوره نوجوانی افزایش داده است. تحقیق حاضر نیز با هدف تعیین اثر بخشی نظارت والدین بر میزان خطرپذیری در نوجوانان انجام شد.

روش: بدین منظور 203 نوجوان پسر و دختر 18-11 سال به روش نمونه­گیری خوشه­ای مرحله­ای انتخاب شدند. ارزیابی متغیرهای مورد نظر تحقیق با استفاده از سه پرسشنامه جمعیت‌شناختی، پرسشنامه محقق ساخته نظارت والدین و پرسشنامه خطرپذیری انجام شد. به جز نوجوانان که سه پرسشنامه مذکور را تکمیل نمودند، از والدین آنها نیز خواسته شد تا پرسشنامه نظارت والدین (فرم والدین) را تکمیل نمایند. داده­ها پس از جمع­آوری به وسیله نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل  قرار گرفت.

 یافته ها: نتایج نشان داد رابطه منفی و معنی‌داری بین نظارت والدین (فرم والدین و نوجوان) با خطرپذیری وجود دارد. شرکت­کنندگان پسر و دختر از نظر میزان خطرپذیری تفاوت معنی­داری نداشتند، اما در خرده­مقیاس­های مصرف مواد، نوشیدن الکل و رابطه جنسی پسران میانگین بالاتری داشتند.

نتیجه گیری: در مجموع نتایج این تحقیق نشان داد که سازه نظارت والدین که تاثیر محافظت­کننده آن در مطالعات متعدد خارجی و مطالعات بسیار معدود داخلی اثبات شده ، می­تواند در کاهش و پیش­گیری از رفتارهای پرخطر موثر باشد.

مقدمه: خطرپذیری و رفتارهای ناسازگار نگرانی والدین، روانشناسان، مدارس، پلیس و نهادهای متولی امور اجتماعی است. هزینه­های ناشی از این رفتارهای پرخطر بسیار سنگین و گاه جبران ناپذیر است. از طرفی تحقیقات نشان از فزونی رفتارهای پرخطر در دوره نوجوانی دارد. مجموع این عوامل توجه محققان را به سمت عوامل محافظت­کننده در برابر رفتارهای پرخطر و تمرکز آنان را بر دوره نوجوانی افزایش داده است. تحقیق حاضر نیز با هدف تعیین اثر بخشی نظارت والدین بر میزان خطرپذیری در نوجوانان انجام شد.

روش: بدین منظور 203 نوجوان پسر و دختر 18-11 سال به روش نمونه­گیری خوشه­ای مرحله­ای انتخاب شدند. ارزیابی متغیرهای مورد نظر تحقیق با استفاده از سه پرسشنامه جمعیت‌شناختی، پرسشنامه محقق ساخته نظارت والدین و پرسشنامه خطرپذیری انجام شد. به جز نوجوانان که سه پرسشنامه مذکور را تکمیل نمودند، از والدین آنها نیز خواسته شد تا پرسشنامه نظارت والدین (فرم والدین) را تکمیل نمایند. داده­ها پس از جمع­آوری به وسیله نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل  قرار گرفت.

 یافته ها: نتایج نشان داد رابطه منفی و معنی‌داری بین نظارت والدین (فرم والدین و نوجوان) با خطرپذیری وجود دارد. شرکت­کنندگان پسر و دختر از نظر میزان خطرپذیری تفاوت معنی­داری نداشتند، اما در خرده­مقیاس­های مصرف مواد، نوشیدن الکل و رابطه جنسی پسران میانگین بالاتری داشتند.

نتیجه گیری: در مجموع نتایج این تحقیق نشان داد که سازه نظارت والدین که تاثیر محافظت­کننده آن در مطالعات متعدد خارجی و مطالعات بسیار معدود داخلی اثبات شده ، می­تواند در کاهش و پیش­گیری از رفتارهای پرخطر موثر باشد.

واژه‌های کلیدی: نظارت والدین، خطرپذیری، نوجوان
متن کامل [PDF 963 kb]   (593 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
انتشار الکترونیک: ۱۳۹۵/۷/۲۰