دوره 5، شماره 1 - ( دوره ۵. شماره نخست (پیاپی 9). بهار و تابستان ۱۳۹۸ 1398 )                   جلد 5 شماره 1 صفحات 125-138 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- استادیار گروه روانشناسی، واحد دزفول، دانشگاه آزاد اسلامی، دزفول، ایران. ، haroon_rashidi2003@yahoo.com
2- کارشناس ارشد روان‌شناسی شخصیت، واحد دزفول، دانشگاه آزاد اسلامی، دزفول، ایران.
چکیده:   (1979 مشاهده)
بی‌آلایشی زناشویی یکی از عوامل مؤثر بر ثبات خانواده‌ است. همچنین رضایت جنسی می‌تواند این بی‌آلایشی را در زنان پررنگ کند. هدف از پژوهش حاضر اثربخشی زوج‌درمانی مثبت نگر بر بی‌آلایشی زناشویی و رضایت جنسی دانشجویان دختر متأهل دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول بود. این پژوهش، یک پژوهش نیمه آزمایشی با استفاده از طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون و پیگیری با گروه گواه بود. جامعه آماری موردمطالعه همه دانشجویان دختر متأهل دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول در سال 1398 بودند که از طریق نمونه‌گیری داوطلبانه 30 نفر انتخاب و به‌طور تصادفی در دو گروه آزمایشی و گواه (هر گروه 15 نفر) قرار گرفتند. گروه آزمایشی تحت زوج‌درمانی مثبت نگر قرار گرفتند و گروه گواه هیچ مداخله‌ای دریافت نکردند. داده‌ها با به‌کارگیری پرسشنامه بی‌آلایشی زناشویی (واکر و تامپسون، ۱۹۸۳) و پرسشنامه رضایت جنسی (لارسون، ۱۹۹۸) گردآوری شد و با استفاده از تحلیل کوواریانس یک متغیره و چندمتغیره تحلیل شدند. یافته‌ها نشان داد که زوج‌درمانی مثبت نگر بر بی‌آلایشی زناشویی (001/0p<) و رضایت جنسی (001/0p<) دانشجویان در مرحله پس‌آزمون تأثیر معناداری داشته است. می‌توان از زوج‌درمانی مثبت نگر برای افزایش بی‌آلایشی زناشویی و رضایت جنسی استفاده کرد.
متن کامل [PDF 871 kb]   (747 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي

فهرست منابع
1. اعتمادی، عذرا؛ نوابی نژاد، شکوه؛ احمدی، سید احمد؛ فرزاد، ولی اله (1385). بررسی تاثیر زوج‌درمانی به شیوه ایماگوتراپی بر افزایش صمیمیت زوجین مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره در شهر اصفهان. فصلنامه تازه‌های روان‌درمانی، 5(19): 9-22.
2. بهرامی، نسیم؛ یعقوب زاده، آمنه؛ شریف نیا، سید حمید؛ سلیمانی، محمدعلی؛ حق‌دوست، علی‌اکبر. (1395). ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه فارسی پرسشنامه رضایت جنسی لارسون در نمونه‌ای از زوجین نابارور ایرانی. مجله اپیدمیولوژی ایران، ۱۲ (۲): ۱۸-۳۱.
3. بحرینیان، عبدالمجید؛ یاوری‌کرمانی، مریم. (1388). رضایتمندی جنسی و رضایتمندی زندگانی. فصلنامه تازه‌های روان‌درمانی، 15(52): 85-67.
4. تقدسی، محسن؛ قنبری افرا، لیلا؛ گیلاسی، حمیدرضا؛ طاهری، زهرا. (1394)، رابطه بین رضایت جنسی و کیفیت زندگی بیماران مبتلابه سندرم حاد کرونر. پرستاری داخلی و جراحی، 4(1): 22-16.
5. خانجانی، مهدی. (1396). اثربخشی روان‌درمانی مثبت نگر بر رضایت از زندگی، خوش‌بینی و عواطف مثبت در دانشجویان. فصلنامه مطالعات روان‌شناسی بالینی، ۷ (1): 6-45.
6. درگاهی، شهریار؛ زهراکار، کیانوش؛ محسن زاده، فرشاد. (۱۳۹4). اثربخشی آموزش مبتنی بر مثبت نگری بر بهزیستی روان‌شناختی و کیفیت رابطه زناشویی زوجین نابارور. پژوهشنامه روانشناسی مثبت، 1(3): 55-45.
7. رحمانی، اعظم؛ صادقی، نرجس؛ الله قلی، لیلا؛ مرقاتی‌خویی، عفت السادات (1390) ارتباط رضایت جنسی و رضایت از زندگی زناشویی. نشریه پرستاری ایران، ۲۴ (۷۰): ۸۲-۹۰.
8. زارعی محمودآبادی، حسن. (1396). اثربخشی آموزش زوج‌درمانی مثبت نگر بر صمیمیت زناشویی و امید به زندگی زنان عادی شهرستان بافق. طلوع بهداشت، ۱۶ (۲): ۹۸-۱۰۹.
9. شاهنگیان، سید شهره؛ پاپلی‌میبدی، راحله؛ سابقی، فهیمه. (1393). اثربخشی خانواده‌درمانی مثبت نگر برافزایش شادکامی و توانمندی‌های منش در نوجوانان وابسته به مواد، اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی ایران، تهران، مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش حکمت مرتضوی، انجمن علمی توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین.
10. شرافت، نرگس. (1387). تأثیر آموزش شناختی- رفتاری به شیوه چندرسانه‌ای بر علائم وسواس و رضایت زناشویی زوجین شهر اصفهان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان.
11. عباسی، مسلم؛ بگیان کوله مرز، محمد جواد؛ درگاهی، شهریار؛ قمری‌گیوی، حسین. (1394). اثربخشی زوج‌درمانی رفتاری- ارتباطی بر سازگاری زناشویی و صمیمیت جنسی زوجین. نشریه پرستاری ایران، ۲۸ (۹۵): ۲۲-۳۳.
12. عسگری، محمد؛ ترکاشوند، فاطمه. (۱۳۹۷). اثربخشی آموزش فنون مثبت نگری بر رضایت زناشویی زنان مراجعه‌کننده به مرکز درمانی. مطالعات روانشناسی بالینی، 8(31): 112-91.
13. کاظمیان، سمیه؛ زاده باقری، قادر؛ بهمنی، نگار؛ خلیلی، شیرین؛ زاده باقری، لیلا و ابوالفتحی، معصومه. (1392). تعیین اثربخشی زوج درمانی کوتاه مدت خودتنظیمی بر افزایش صمیمیت زناشویی زوجین نابارور. ارمغان دانش، مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، 18(5): 368-375.
14. نعیمی زاده، ساره. (1395). مقایسه سبکهای دلبستگی، صمیمیت زوجین و رضایت جنسی زنان کارمند و خانه دار شهر دزفول، پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان.