دوره 5، شماره 1 - ( 6-1398 )                   جلد 5 شماره 1 صفحات 43-58 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- دانشجوی دکترای روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران ، vedadian@stu.um.ac.ir
2- عضو هیئت‌علمی گروه روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
3- عضو هیئت‌علمی گروه علوم تربیتی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
چکیده:   (678 مشاهده)
بخش عمده  اقدامات درمانی برای نوجوان بر فرآیندهای خانواده تمرکز دارد و یکی از روش‌هایی که میان درمانگران مقبولیت ویژه یافته گروه‌درمانی با چند خانواده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی گروه‌درمانی چند خانواده‌ای مبتنی بر هدف بر رفتارهای مشکل‌دار نوجوان، روی دانش‌آموزان سال آخر انجام پذیرفت. جامعۀ آماری در این پژوهش، همه دانش‌آموزان دختر و پسر پیش‌دانشگاهی مدارس دولتی شهر بجنورد بود. نمونۀ پژوهش شامل 22 دانش‌آموز دارای ملاک‌های ورود به طرح پژوهشی بود که به تصادف در سه گروه آزمایش، کنترل و شم کنترل جایگزین شدند. برای گردآوری داده‌های پژوهش از ابزار خودسنجی نوجوان استفاده شد. داده‌های حاصل از پرسشنامه‌ها در سه مقطع پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری گردآوری و به کمک آزمون  آماری تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که نوجوانان در گروه آزمایش نسبت به نوجوانان در گروه‌های شم کنترل و کنترل، نمرات کمتری در مقیاس‌های برونی‌سازی و درونی سازی دریافت داشتند (P<0/01). این مهم نشان داده که گروه‌درمانی چند خانواده‌ای متمرکز بر هدف نسبت به شرایط گروهی چند خانواده‌ای معمولی، به‌واسطۀ اصلاح روش‌های ارتباطی والد-نوجوان و آموزش سبک والدگری هدفمند به خانواده‌ها، در کاهش رفتارهای مشکل‌دار نوجوانان مؤثرتر عمل می‌کند.
 
متن کامل [PDF 1443 kb]   (250 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي

فهرست منابع
1. انیسی، ج؛ سلیمی، ح؛ میرزمانی، م؛ رئیسی، ف و نیکنام، م. (1386). بررسی مشکلات رفتاری نوجوانان. علوم رفتاری، 1، 163-170.
2. سالاری، ر؛ شاملو، س؛ هومن، ح و پورشهباز، ع. (1381). مقایسه کارکرد خانواده در نوجوانان افسرده و بهنجار. اولین کنگره سراسری روانشناسی ایران، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، 24-35.
3. کاکابرایی، ک؛ جبیبی عسگرآباد، م و فدایی، ز. (1386). هنجاریابی مقیاس مشکلات رفتاری ایشنباخ: فرم خودگزارشگری 11 تا 18 سال کودک و نوجوان روی دانش‌آموزان مقطع متوسطه. پژوهش در سلامت روان‌شناختی، 50،1 ـ 66.
4. می، ر. (1387). انسان در جستجوی خویشتن، ترجمه ی م، ثریا، تهران: دانژه.
5. می، ر. (1393). عشق و اراده، ترجمه ی س، حبیب، تهران: دانژه.
6. مینایی، ا. (1385). انطباق و هنجاریابی سیاهه رفتاری کودک آخنباخ، پرسشنامه خودسنجی و فرم گزارش معلم. پژوهش در حیطه کودکان استثنایی، 6، 529-558.
7. ودادیان، ز؛ آقا محمدیان، ح و کارشکی، ح. (1397). تدوین و اعتبارسنجی پروتکل مداخله‌ای گروه‌درمانی با چند خانواده با تمرکز بر سبک والدگری هدفمند. چهارمین همایش بین المللی افق های نوین در علوم تربیتی، روانشناسی و آسیب‌های اجتماعی، تهران.
8. ودادیان، ز؛ قنبری هاشم‌آبادی، ب و مشهدی، ع. (1390). بررسی اثربخشی گروه‌درمانی چند خانواده‌ای بر حل تعارضات والدین و فرزندان آن‌ها و کاهش پرخاشگری نوجوانان دختر 14 و 15 ساله شهر مشهد. فصلنامه مطالعات روانشناسی بالینی، 1، 19-41.
9. ودادیان، ز؛ و قنبری هاشم‌آبادی، ب. (1393). نوجوان و خانواده. مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد.